Vår verksamhet

"Ångra aldrig gårdagen. Livet finns i dig idag, och du skapar din morgondag." - L. Ron Hubbard

Läs artiklar av L. Ron Hubbard
 Klicka för att hoppa till en viss sektion:
 Vilka är vi? | Vad gör vi? | Varför gör vi det? | Finns ni bara i Södra Sverige? | Vad ger det?
 Vad kan ni göra för mig? | Hur kan jag komma i kontakt med er? | Vad har ni för planer framöver?
 Bli medlem | Vad är Dianetik och Scientologi? | Vem är L. Ron Hubbard? | NyhetsbrevetVilka är vi?


Vi är en ideell förening, Södra Sveriges frivilligpastorer, som i avsikt att hjälpa våra medmänniskor, förmedlar kunskap och tekniker från Scientologi® och L.Ron Hubbard. Detta gör vi med hjälp av assister, information, konsultation och böcker.

Vårt syfte är även att bistå vid katastrofer. En grupp från vår förening reste t. ex. till Thailand och hjälpte till efter katastrofen.

Vad gör vi?


Assister

Vi utför något som kallas assister (från engelskans assist som betyder hjälpa) för att hjälpa personer att snabbare tillfriskna och återhämta sig från diverse åkommor. Det handlar om att hjälpa personen att läka sig själv. Den assist vi mest använder i Gula Tälten heter nervassist och går ut på att man stimulerar nervsystemet i syfte att lösa upp spänningar som kan finnas längs med nervbanorna. Vi har fått hundratals bra resultat med denna välbeprövade metod!Förmedlar information och kunskap

Vi skapar möjlighet för de som kommer till Gula Tältet att skaffa sig information och kunskap om hur de själva kan utföra dessa assister. Vi säljer även böcker inom Dianetik, vilket är en vetenskap om sinnet och hur det undermedvetna kan påverka en i nutid. Ungefär 70 procent av alla sjukdomar har visat sig vara psykosomatiska. Det innebär att orsaken till dessa sjukdomar finns i det undermetvetna, reaktiva sinnet. Alla människor har ett undermedvetet, reaktivt sinne och har stor nytta av att förstå hur det fungerar. Den litteratur vi säljer beskriver även en terapi med vilken man kan bli av med de faktorer i det undermedvetna som kan utgöra en negativ påverkan.Utbildning

Vi utbildar även de som är intresserade av hur man utför nervassisten eller andra assister. Det är enkla, men välbeprövade, metoder som är lätta att lära sig. Resultaten är ofta förbluffande!Rådgivning

För de som behöver rådgivning har vi kunniga frivilligpastorer på plats som är villiga att lyssna och ge förslag på olika lösningar. De flesta av oss har studerat olika metoder som är lösningen på många av livets problem och hjälper gärna till med vad som behövs.Självstudier

För de som önskar finns det plats och möjlighet att läsa våra böcker och häften direkt i tältet. Fördelen med detta är att det finns mycket kunniga frivilligpastorer till hands som mer än gärna besvarar frågor om materialet vid eventuella oklarheter.

Vi erbjuder även kurser som hålls i den lokala Scientologikyrkan på Ledebursgatan 5 i Malmö. Vi samarbeterar med dem och kan därför bistå med rådgivning om deras kurser och dylikt.

Hjälp vid katastrofer

Som frivilligpastor känner man ett ansvar för sina medmänniskor, och vid större katastrofer mobiliseras frivilligpastorer från hela världen i ett ömsesidigt samarbete för att hjälpa den katastrofdrabbade befolkningen.Varför gör vi det?


Vi tycker om att hjälpa andra människor.

När vi ser att de människor vi hjälper blir glada och får ett hopp om att någonting kan göras åt deras problem är vårt mål uppnått.

Vi har sett många fina resultat. Det är det som driver oss framåt - övertygelsen om att vi kan hjälpa ännu fler.

Alla i föreningen arbetar ideellt.

Frivilligpastorns syfte

En frivilligpastor är således en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv.

L. Ron Hubbard
Från: Religionens inflytande i samhälletFinns ni bara i Södra Sverige?


Frivilligpastorer i Sverige

Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Man kan stöta på det Gula Tältet på många marknader och ställen i Sverige.

Länk till Västra Götalands Frivilligpastorsavdelning: www.frivilligpastor.se


Frivilligpastorer i världen

Det finns frivilligpastorer i hela världen. Enligt uppgifter beräknades att 15 000 frivilligpastorer över hela världen hjälpte sina medmänniskor på ett eller annat sätt. Dessa finns i cirka 150 olika länder och har hjälpt flera hundratusen personer.

Du kan läsa mer på frivilligpastorernas officiella hemsida: www.volunteerministers.org.

Frivilligpastorernas insats efter 11 september i New York, 2001

Snart efter katastrofen mobiliserades frivilligpastorer från hela världen som assisterade räddningspersonal och hjälpte till att få ordning på katastrofområdet.

"Även om många religiösa organisationer ger sitt stöd i katastrofen är få så organiserade som scientologerna, eller så synliga på platsen. När många frivilliga ombads att lämna platsen under helgen gavs scientologerna tillstånd att vara kvar, och de arbetar sida vid sida med grupper som amerikanska Röda Korset och Frälsningsarmén."
Utdrag från: New York Times

Frivilligpastorernas insats efter tsunamikatastrofen i Thailand

Frivilligpastorer från hela världen inklusive tio från Sverige och tre från vår egen förening i södra Sverige var på plats och hjälpte till när det behövdes som mest.

Det finns fortfarande frivilligpastorer kvar i Banda Aceh och Medan i Indonesien, Sri Lanka och Thailand som hjälper befolkningen att befrias från sina trauman. I detta syfte, och för att hjälpa dem att återställa sin tillvaro i allmänhet, har enligt den senaste statsistiken nu över 100 000 assister och hundratals timmar av terapi getts till befolkningen i de drabbade områdena.

Vad ger det?


Efter assisten hoppas vi att du har upplevt en lättnad och ökat kontakten och kommunikationen med din kropp.

Du kan även få svar på följande grundläggande frågor:

Hur kan jag hjälpa andra (och få dem att hjälpa mig) att läka sig själv vid skada eller sjukdom?

Hur påverkar tanken kroppen?

Vad är orsaken till psykosomatisk sjukdom?

Vilken dold inre fiende kämpar vi mot?

Hur kan jag öka mitt självförtroende och min säkerhet?

Vi kan erbjuda dig en ökad kunskap om livet och människan samt effektiva verktyg för att förbättra ditt eget och andras liv.Vad kan ni göra för mig?


 • Assist
  Vi kan hjälpa dig genom att ge dig en assist i Gula Tältet. Denna kommer att öka kontakten och kommunikationen med din kropp i syfte att lösa upp spänningar och underlätta läkning.

 • Utbildning
  Vi kan utbilda dig så att du kan ge assister. Ta chansen att kunna hjälpa dina vänner!

 • Böcker
  Vi erbjuder dig böcker som kommer att öka din kunskap om livet och människan.

 • Rådgivning
  Vi ställer upp och lyssnar på vad du vill prata om.

 • Föredrag
  Bjud hem några vänner så håller vi ett spännande föredrag och visar film. Kontakta oss och boka tid.

 • Kurser
  I samarbete med Scientologikyrkan i Malmö erbjuder vi vidare kurser i ämnet.Hur kan jag nå er?


Har du frågor eller önskemål så är du välkommen att höra av dig till oss:

Wintriegården
230 44 Wintrie

www.SSFP.se

info@SSFP.se

0709 - 63 20 30Vad har ni för planer framöver?


Vi kommer att vara ute med Gula Tältet hela sommaren och hösten. Där ger vi assister, utbildar folk, säljer böcker och ger rådgivning.

Vår verksamhet innefattar även radioprogram, föredrag och personlig rådgivning. Vi samarbetar med Scientologikyrkan i Malmö där vidare kurser i ämnet erbjuds.

Ta kontakt med oss för att närmare få veta vårt schema.
Bli medlem


Hjälp oss att hjälpa andra genom att bli aktiv - medlem eller sponsor!

Avgifter:

  Medlem 150:-
  Familjemedlemskap 400:-
  Sponsor 1000:-
Betala in ditt bidrag till oss idag på postgiro: 40 15 81-4Vad är Dianetik® och Scientologi®?


Dianetik
Dianetiken är en vetenskap om det mänskliga sinnet. I denna vetenskap har de negativa undermedvetna faktorerna kartlagts och en metod om hur man frigör sig från dem har utvecklats.

Mer information om Dianetik kan du hitta på den officiella hemsidan: www.dianetics.org. Se även www.effektivitet.org

Scientologi
Scientologi är ett namn på en religion som har utvecklats av L. Ron Hubbard på början av 1950-talet. Grunden utgår ifrån Dianetiken, men eftersom man kom underfund med att människan är en andlig varelse, befann sig plötsligt verksamheten inne på religionens område.

Scientologi är en praktisk religion som går ut på att förbättra sig själv och andra människor med hjälp av utvecklade tekniker.

Mer information om Scientologi kan du hitta på den officiella hemsidan: www.scientologi.nu.Vem är L. Ron Hubbard?


"Jag tycker om att hjälpa andra, och räknar det som min största glädje i livet att se en människa frigöra sig från de skuggor som förmörkat hennes dagar.

Dessa skuggor tycks henne så ogenomträngliga och tynger henne så mycket, att när hon kommer underfund med att de faktiskt ÄR skuggor och att hon kan se igenom dem, gå igenom dem, och åter vandra i solen, blir hon enormt glad.

Och jag vågar påstå att jag blir precis lika glad som hon."

- L. Ron Hubbard, grundare av Scientologi® och Dianetik®

Mer information om L. Ron Hubbard hittar du här:

L. Ron Hubbard - ett porträtt