Scientologi-handboken

Scientologi-handboken I denna omfattande bok finner du all kunskap du behöver för att ge dina medmänniskor effektiv och varaktig hjälp. Det är denna handbok som används av frivilligpastorer över hela världen.

Den består av 19 kapitel, och innehåller ovärderlig kunskap och metoder du omedelbart kan använda för att förbättra tillstånd i livet.

Varje kapitel finns också utgivet som ett separat häfte, vilka du hittar här.

De unikt effektiva metoder och principer som beskrivs i Scientologi-handboken är den kärna på vilken hela frivilligpastorsprogrammet är baserat. Den innehåller mer än 800 sidor med grundläggande Scientologi-procedurer och teknologi som erbjuder praktiska lösningar på problem inom livets alla områden.

Detta är en instruktionsbok för livet, hundratals metoder som vem som helst kan använda för att hjälpa människor övervinna livets svårigheter och problem, bli mer produktiva och nå större framgång och lycka i livet. Scientologin tillhandhåller fungerande lösningar, och de är lätta att lära sig och tillämpa, på i stort sett varje mänskligt problem eller situation.

De hjälper "hyperaktiva" elever så att de verkligen kan lära sig, och helt och hållet tillgodogöra sig sin utbildning. De hjälper missbrukare ut ur sitt beroende av droger och alkohol. De hjälper företagare att få sin verksamhet på fötter och blomstra. De hittar den verkliga källan till äktenskapliga svårigheter, räddar familjer som hotar falla sönder och håller dem samman. De hjälper människor att hitta orsaken till och lösa de små och stora konflikter som hotar att rasera människors vardag och i vissa fall hela vårt samhälle.

Sanningen är att något kan göras åt varje situation människor drabbas av i livet. Lösningarna du behöver finns allihop i denna bok. Besök vår bokhandel och skaffa dig de verktyg du behöver för att göra något åt det.


Läs mer här: