Här följer nyhetsbrevet

Tillbaka till nyhetsbreven:
www.ssfp.se/nyhetsbrev.html
Hej!

Gula Tältet har varit på festivalen i Västerås!

I dagarna tre var vi igång i centrum och hjälpte människor med hjälp av Dianetik och Scientologi.

Läs om våra vinster och resultat nedan.

Stöd vår verksamhet!


Välkommen att bli medlem på postgiro 40 15 81 - 4
Enskilt medlemskap 150:-
Familj 400:-
Sponsor 1000:-

Föreningens sida   Gratis personlighetstest!   Oro, stress och utbrändhet   Personlig utveckling - förändra ditt liv!   Resultat från Scientologi!   Förbättra ditt självförtroende och din självkänsla!

Nummer: 4824 juli 2012
"En frivilligpastor är således en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv."

L. Ron Hubbard
Från: Religionens inflytande i samhället

Gula Tältet på festivalen i Västerås!

Återigen var Gula Tältet på plats under festivalen i Västerås i dagarna tre i härlig sommarvärme!

Det var livat värre både dag och natt.

Vi var placerade bredvid Rotary och hjälpte människor med assister, stresstester, rådgivning och bokförsäljning.

Våra gula färger riktigt lyste upp torget!

En mamma från Mexico, som hälsade på sin studerande dotter, fick en assist och sedan rådgivning. Det visade sig att hon hade köpt boken Självanalys i Mexiko. Hon hade redan börjat använda den.

Jag rekommenderade henne att söka upp vår organisation i Stockholm för att göra en kurs och träffa likasinnade.

Vi träffar verkligen och hjälper alla sorters människor!

Alla är välkomna till Gula Tältet!

Dan i vår grupp träffade en kvinna han stött på i en annan marknad. De hade ett mycket intressant samtal. Det slutade med att hon ville checka upp oss på internet. Nästa dag kom hon tillbaka och var imponerad över vad hon hade sett. Hon köpte då en marknadspåse och en Dianetik-DVD. Det visade sig att hon var läkare. Glädjande nog återkom hon igen nästa dag och lovordade Vägen Till Lycka häftet. Detta häfte ville hon skaffa fler av och ge sina vänner! Hon köpte därför fler häften - och sedan två till Dianetik-DVDs av bara farten!

Vi har sedan haft kontakt med henne via Facebook.

Vi har även kvinnan och mannen som kom förbi och köpte böcker vid bokdisken och fick rådgivning. Därefter ville de prova assister, vilket de uppskattade mycket. Dessa två gick vederkvickta och stärkta till kropp och själ vidare på festivalen med en bokpåse dinglande i handen.

En knalle vi har mött på flera marknader köpte nu Dianetikboken och satte sig ner direkt för att läsa den. Hans vän fick assister under tiden.

Detta var blott några exempel på vad som hände i Gula Tältet under festivalen.

Till slut var vi tvungna att börja plocka ner tältet och utrustningen. Då blev det liv i luckan och folk hopades för att få assister och köpa böcker. Här gällde det att ställa upp och rota i lådor och kartonger. En man väntade tålmodigt på sin tur och bara skulle ha en assist innan vi rev tältet.

Det var några glada och stolta personer som styrde kosan mot Malmö i natten.

Vi var alla överens om att det är en härlig känsla att ha hjälpt så många människor!Södra Sveriges frivilligpastorers hemsidor:

Föreningens sida

Oro, stress och utbrändhet!

Gratis personlighetstest!

Personlig utveckling - förändra ditt liv!

Resultat från Scientologi!

Förbättra ditt självförtroende och din självkänsla!


Vad gör vi i Gula Tältet?

Vi jobbar som Scientologi frivilligpastorer, vilket innebär att vi är redo att hjälpa människor med olika livsproblem som de kan ha. Scientologi är en tillämpad religiös filosofi, som innehåller användbara svar på de problem som människor möter i livet.

Människor idag kan ha en rad olika svårigheter: Kroppsliga besvär, studiesvårigheter, problem med droger eller alkohol, svårigheter i sitt äktenskap eller förhållande, problem med sina eller andras barn, ha det jobbigt med relationer till andra människor, konflikter eller problem på arbetet, svårigheter som chef eller företagsledare etc. I Scientologi finns verkliga lösningar på dessa och andra problem.

I Gula Tältet hjälper vi även människor, som har kroppsliga besvär, med speciella behandlingar kallade assister. Ordet assist kommer från engelska assist som betyder att hjälpa eller assistera. Denna behandling ökar personens kontakt och kommunikation med sin kropp och därmed lindras smärtan och läkningen påskyndas. Man gör en assist för att hjälpa en person att läka sig själv. Vem som helst kan snabbt lära sig att göra assister och vi utbildar även folk i tältet på att just kunna ge assister.

Vi arbetar också med Dianetik, som är en vetenskap om tanken och som beskriver hur det undermedvetna påverkar kroppen. Många sjukdomar är psykosomatiska (har mentala orsaker) och därför säljer vi även litteratur i tältet som handlar om hur tanken påverkar kroppen - hur kropp och själ hör ihop.

Se vår hemsida www.ssfp.se för att få mer info om vad vi gör och varför vi gör det.


Bli medlem

Hjälp oss att hjälpa andra genom att bli aktiv, medlem eller sponsor!

Avgifter:

Medlem 150:-
Familjemedlemskap 400:-
Sponsor 1000:-

Betala in ditt bidrag till oss idag på postgiro: 40 15 81-4


Vad är Södra Sveriges frivilligpastorer?

Vi är en fristående ideell förening, vars syfte är att hjälpa våra medmänniskor med hjälp av kunskap och tekniker från L Ron Hubbard, Dianetik och Scientologi.

Södra Sveriges frivilligpastorer har varit verksamma de senaste åren främst med Gula Tältet på marknader och torg i södra Sverige. I det Gula Tältet har vi informerat, sålt böcker, gjort stresstester och hjälpt folk med rådgivning. Vi har även gjort speciella behandlingar för skador och sjukdomar. Dessa behandlingar kallas assister och är ett sätt att underlätta, påskynda läkningen och tillfrisknandet i kroppen.

Vi lär ut och utbildar folk i assister på plats direkt i tältet.

En del av vår förenings syfte är att bistå vid katastrofer. Som frivilligpastor känner man ett ansvar för sina medmänniskor, och vid större katastrofer mobiliseras frivilligpastorer från hela världen i ett ömsesidigt samarbete för att hjälpa den katastrofdrabbade befolkningen. En grupp från vår förening reste t. ex. till Thailand år 2005 och hjälpte till efter katastrofen där.

Södra Sveriges frivilligpastorer
Svenska Scientologisidan
Internationella Scientologisidan

Frivilligpastorer internationellt

Runt om i hela världen finns många fler frivilligpastorsföreningar, som har gjort och gör betydande insatser i olika katastrofområden (New York 11 sept, Thailand, Indonesien, Indien, London m.fl.). Dessa grupper är även verksamma med att hjälpa människor inom andra områden av livet där de kan ha problem.

Internationella frivilligpastorsidan


Klicka här för att se tidigare nyhetsbrev.


Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillstånd att återge valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. SCIENTOLOGI, DIANETIK, HUBBARD och Frivilligpastor-symbolen är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.

Detta brev har skickats till dig från föreningen Södra Sveriges frivilligpastorer.
Om du inte önskar motta fler brev från denna förening, får dubbla brev eller får brev på en felaktig e-postadress
svara då på detta brev och skriv din önskan med de/det e-postadresser det gäller så kommer detta att ändras.