Här följer nyhetsbrevet

Tillbaka till nyhetsbreven:
www.ssfp.se/nyhetsbrev.html
Hej!

Gula Tältet har varit på sommarturné i Skåne 2011!

"Tack så mycket! Det onda i höften försvann, kan det vara sant?? Jo detta hände på riktigt!!! Tack"

Kristianstadsbladet gjorde en artikel om oss - läs här.

Läs om våra vinster och resultat nedan.

Stöd vår verksamhet!


Välkommen att bli medlem på postgiro 40 15 81 - 4
Enskilt medlemskap 150:-
Familj 400:-
Sponsor 1000:- - vi skickar faktura.

Föreningens sida   Gratis personlighetstest!   Oro, stress och utbrändhet   Personlig utveckling - förändra ditt liv!   Resultat från Scientologi!   Förbättra ditt självförtroende och din självkänsla!

Nummer: 4718 oktober 2011
"En frivilligpastor är således en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv."

L. Ron Hubbard
Från: Religionens inflytande i samhället

Gula Tältet på sommarturné i Skåne

"Tack så mycket! Det onda i höften försvann, kan det vara sant?? Jo detta hände på riktigt!!! Tack"

Fotona är inte kopplade till texten utan blandade från hela sommarturnén.

Årets Skåneturné gick via Sjöbo i hällande regn till Degeberga och sist till ett soligt Kivik.

Sjöbo marknad

Vår tur började i Sjöbo som tillbaka i historien kallades Sjöbo köping. Sjöbo går tillbaka till 1700 talet då det gick under Färs härad. Platsen var då en tingsplats.

Sjöbo inleddes med årets massivaste uttömning av himlen. Tänk att det kan finnas så mycket regn uppbundet i moln.

Marknaden kom inte igång förrän torsdag kväll när det blev uppehållsväder. Bit för bit fylldes marknaden med folk tills det var som gamla tider med massor av människor, mat och gamman.

Vi kände oss verkligen hemma och satte igång med våra stresstester, assister och bokförsäljning uti natten lång.

Lördagen bjöd på bättre väder med många besök i vårt tält av marknadsbesökare som ville köpa böcker i självhjälp eller få en assist för någon krämpa.

Vår gamla vän Jenny dök upp – hon hade verkligen tagit sig i kragen och skapat sig ett fantastiskt liv med ny pojkvän, massor av arbete och glädje. Man såg hur det riktigt lyste i ögonen på henne.

Degeberga marknad

Degeberga var vår nästa anhalt och orten har verkligen en intressant historia.

Ortnamnet har tolkats som innehållande diger (stor) eller deghia (sumpmark) samt berg och kan betyda ”de stora backarna”. Byn finns nämnd i flera dokument på 1300-talet men det lär ha funnits bofast jordbruksbefolkning tidigare än så. Bebyggelsen på orten har troligtvis börjat tidigast på medeltiden I trakten kring Degeberga finns cirka 15 fornlämningar, bland annat bronsåldershögar, ett järnåldersgravfält med resta stenar och en skeppssättning.

Degeberga bjöd på makalöst fint väder i motsats till Sjöbo. Vi blev besökta av Kristianstad bladet som gav oss nästan en hel sida med bild och text. Det var mycket positivt.

Reportern intervjuade en dam som hade fått en assist av Robin. Hon hade fått makalösa resultat och tyckte att det var det bästa hon någonsin gjort, vilket hon gladeligen berättade för reportern.

På marknaden, i andra änden, fanns även Dianetiktältet från Scientologikyrkan som erbjöd marknadsbesökare stresstester och Dianetikböcker i långa rader.

Kristianstadsbladet gjorde en artikel om oss - läs här.

Kiviks marknad

Kivik – det fantastiska Kivik! En underbar folkfest som har återkommit år efter år sedan Hansans tid.

Marknaden i Kivik är mycket gammal. Den lär ha uppstått när Hansan etablerade sig i Kivik på 1300 talet för att köpa upp sill, salta och sedan sälja vidare ut iEuropa. Ursprungligen hölls marknaden inne i samhället, men efter hand som marknaden växte blev till slut området för litet. Man flyttade därför marknaden till Vitemölla och senare till den nuvarande platsen mellan dessa orter.

Marknaden hålls i slutet av juli. Mer än 1000 knallar och 100.000 besökare brukar komma till Kiviks marknad. Piratenpriset brukar delas ut av Piratensällskapet i samband med marknaden.

Vi fick samma plats som åren innan och vädergudarna var på vår sida. Ett stort antal människor besökte vårt tält, gamla som unga.

Vi blev mycket bra vänner med den lokala kaffeleverantören Fogarolli – som serverade det mest utsökta Italienska kaffe man kan tänka sig. Efter att vi arbetat många timmar med att hjälpa människor så var det en fröjd att få en god kopp kaffe.

En fader kom in med sin son som hade stora problem med sin kropp efter en skada för tio år sedan. Vi utbildade fadern att ge assister och han körde igång direkt i tältet med att ge assister till sin son. Hör och häpna, sonen blev bättre än han någonsin varit!

Dokumentärfilmare var där och filmade tivolit och passade även på att filma vår VM:are Peter Gröhn.

En kul anekdot: Peter Gröhn gick upp till frukost tältet i andra änden på morgonen och väl där så sträckte han på sin rygg, värdinnan såg detta och frågade om han hade ont i ryggen, för i så fall borde han gå till det Gula tältet! "Där hanterar dom ryggar", sa hon!

En läkarstuderande fick lära sig att göra assister på sin morfar. Han tyckte det var ett bra komplement till sin utbildning.

Kul händelse: Två killar kom till tältet och sökte Twilight – de hade sett hennes bild i Kristianstadsbladet och ville ha en assist av henne.

Efter hundratals assister och stresstester så avslutade vi årets Skåneturné och begav oss hem. Vi var nöjda och glada över alla friska och glada människor som gått ut från vårt tält.

Vad har besökare skrivit i vår gästbok?

"A Special angel for me - kram Ann Marie" (Hon menade Twilight som gjorde en fantastisk assistbehandling på henne.)

"Har provat det mesta pga av min onda rygg – detta var det första som har hjälpt mig!"

"Tack så mycket! Det onda i höften försvann, kan det vara sant?? Jo detta hände på riktigt!!! Tack"Södra Sveriges frivilligpastorers hemsidor:

Föreningens sida

Oro, stress och utbrändhet!

Gratis personlighetstest!

Personlig utveckling - förändra ditt liv!

Resultat från Scientologi!

Förbättra ditt självförtroende och din självkänsla!


Vad gör vi i Gula Tältet?

Vi jobbar som Scientologi frivilligpastorer, vilket innebär att vi är redo att hjälpa människor med olika livsproblem som de kan ha. Scientologi är en tillämpad religiös filosofi, som innehåller användbara svar på de problem som människor möter i livet.

Människor idag kan ha en rad olika svårigheter: Kroppsliga besvär, studiesvårigheter, problem med droger eller alkohol, svårigheter i sitt äktenskap eller förhållande, problem med sina eller andras barn, ha det jobbigt med relationer till andra människor, konflikter eller problem på arbetet, svårigheter som chef eller företagsledare etc. I Scientologi finns verkliga lösningar på dessa och andra problem.

I Gula Tältet hjälper vi även människor, som har kroppsliga besvär, med speciella behandlingar kallade assister. Ordet assist kommer från engelska assist som betyder att hjälpa eller assistera. Denna behandling ökar personens kontakt och kommunikation med sin kropp och därmed lindras smärtan och läkningen påskyndas. Man gör en assist för att hjälpa en person att läka sig själv. Vem som helst kan snabbt lära sig att göra assister och vi utbildar även folk i tältet på att just kunna ge assister.

Vi arbetar också med Dianetik, som är en vetenskap om tanken och som beskriver hur det undermedvetna påverkar kroppen. Många sjukdomar är psykosomatiska (har mentala orsaker) och därför säljer vi även litteratur i tältet som handlar om hur tanken påverkar kroppen - hur kropp och själ hör ihop.

Se vår hemsida www.ssfp.se för att få mer info om vad vi gör och varför vi gör det.


Bli medlem

Hjälp oss att hjälpa andra genom att bli aktiv, medlem eller sponsor!

Avgifter:

Medlem 150:-
Familjemedlemskap 400:-
Sponsor 1000:-

Betala in ditt bidrag till oss idag på postgiro: 40 15 81-4


Vad är Södra Sveriges frivilligpastorer?

Vi är en fristående ideell förening, vars syfte är att hjälpa våra medmänniskor med hjälp av kunskap och tekniker från L Ron Hubbard, Dianetik och Scientologi.

Södra Sveriges frivilligpastorer har varit verksamma de senaste åren främst med Gula Tältet på marknader och torg i södra Sverige. I det Gula Tältet har vi informerat, sålt böcker, gjort stresstester och hjälpt folk med rådgivning. Vi har även gjort speciella behandlingar för skador och sjukdomar. Dessa behandlingar kallas assister och är ett sätt att underlätta, påskynda läkningen och tillfrisknandet i kroppen.

Vi lär ut och utbildar folk i assister på plats direkt i tältet.

En del av vår förenings syfte är att bistå vid katastrofer. Som frivilligpastor känner man ett ansvar för sina medmänniskor, och vid större katastrofer mobiliseras frivilligpastorer från hela världen i ett ömsesidigt samarbete för att hjälpa den katastrofdrabbade befolkningen. En grupp från vår förening reste t. ex. till Thailand år 2005 och hjälpte till efter katastrofen där.

Södra Sveriges frivilligpastorer
Svenska Scientologisidan
Internationella Scientologisidan

Frivilligpastorer internationellt

Runt om i hela världen finns många fler frivilligpastorsföreningar, som har gjort och gör betydande insatser i olika katastrofområden (New York 11 sept, Thailand, Indonesien, Indien, London m.fl.). Dessa grupper är även verksamma med att hjälpa människor inom andra områden av livet där de kan ha problem.

Internationella frivilligpastorsidan


Klicka här för att se tidigare nyhetsbrev.


Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillstånd att återge valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. SCIENTOLOGI, DIANETIK, HUBBARD och Frivilligpastor-symbolen är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.

Detta brev har skickats till dig från föreningen Södra Sveriges frivilligpastorer.
Om du inte önskar motta fler brev från denna förening, får dubbla brev eller får brev på en felaktig e-postadress
svara då på detta brev och skriv din önskan med de/det e-postadresser det gäller så kommer detta att ändras.