Här följer nyhetsbrevet

Tillbaka till nyhetsbreven:
www.ssfp.se/nyhetsbrev.html
Hej!

Västeråsfestivalen! För första gången - men inte sista - var vi uppe i Västerås och hjälpte människor i vårt Gula Tält.

Läs om våra vinster och resultat nedan.

Stöd vår verksamhet!


Välkommen att bli medlem på postgiro 40 15 81 - 4
Enskilt medlemskap 150:-
Familj 400:-
Sponsor 1000:- - vi skickar faktura.

Föreningens sida   Gratis personlighetstest!   Oro, stress och utbrändhet   Personlig utveckling - förändra ditt liv!   Resultat från Scientologi!   Förbättra ditt självförtroende och din självkänsla!

Nummer: 462 augusti 2011
"En frivilligpastor är således en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv."

L. Ron Hubbard
Från: Religionens inflytande i samhället

Gula Tältet på Västeråsfestivalen 2011

Västerås

Det här var verkligen en stad vi gillar. En fantastisk stad belägen utmed Mälaren nära Birka.

Det här var andra gången vi begov oss till Västmanland. Tidigare hade vi besökt Köping.

Västerås har en rik och mustig historia som kan tillfredsställa den mest äventyrslystna. Den kallas även för Mälarstaden och lite skämtsamt för Gurkstaden efter de omfattande odlingar av så kallad Västeråsgurka som startade efter en stadsbrand 1714.

Västerås är en av Sveriges äldsta städer, stadssigillet fick man i slutet av 1200 talet.

Om vi går tillbaka till Vikinga tiden, efter att Birka hade upphört att existera i slutet av 900 talet så började Svartåns mynning att befolkas. Det var en naturlig plats för handel, läget var bra och trakten hade redan ett utvecklat nät av förbindelser. Från början hette Västerås Westra Aros, där Aros betyder åmynning.

Västerås var i början av 1000 talet Sveriges näst största stad.

På 1800 talet bildades ASEA (Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget) som senare blev världskända ABB.

ICA startade 1938 och Hennes & Mauritz grundades 1947 och även Sveriges första återförsäljare för Ford fanns i Västerås. Imponerande!

Västerås Cityfestival – en fantastisk festival med 300 000 besökare och mycket bra organiserat. Med vårt gula tält fick vi en placering nära Stortorget på gågatan. Våra närmaste grannar var Svenska Kyrkan och Rotary. Hela centrum kryllade av folk dag som natt. Glada människor som var ute för att njuta av festivalen och livet.

Lite grand av vad folk har skrivit i vår Gästbok:

"Tusen tack Twilight. Det känns jätteskönt. Kram Agneta."

"Helt fantastiskt!!! Super!!! Klart mycket effektivare än Healing för ett snabbt resultat. M.L."

"Toppen, toppen. Kjell."

"Det var en skön början på vår semester. B.S."

"Det var jättebra, man blev väldigt avslappnad. Katta"

Jag vet inte hur många som vi behandlade för olika smärtor, ryggproblem, huvudvärkar, stress etc. – men det var många. Vi hade fullt upp i 3 dagar. På kvällarna gick vi ner till Mälaren och badade och svalkade av oss efter en hård dags arbete.

Polisen blev våra vänner och kom och besökte oss i tältet. Vi blev även filmade av TV som gjorde ett reportage om just polisen. De filmade bla. när polisen besökte oss i Gula Tältet.

Svenska kyrkan blev vi bra kompisar med, många glada foton togs.

Vi är mycket glada över att vi fick möjlighet att besöka denna stad under deras festival och vi tackar festival- och stadsledningen.

Vi återkommer mer än gärna ett annat år.

Med vänlig hälsning
Peter Gröhn, OrdförandeSödra Sveriges frivilligpastorers hemsidor:

Föreningens sida

Oro, stress och utbrändhet!

Gratis personlighetstest!

Personlig utveckling - förändra ditt liv!

Resultat från Scientologi!

Förbättra ditt självförtroende och din självkänsla!


Vad gör vi i Gula Tältet?

Vi jobbar som Scientologi frivilligpastorer, vilket innebär att vi är redo att hjälpa människor med olika livsproblem som de kan ha. Scientologi är en tillämpad religiös filosofi, som innehåller användbara svar på de problem som människor möter i livet.

Människor idag kan ha en rad olika svårigheter: Kroppsliga besvär, studiesvårigheter, problem med droger eller alkohol, svårigheter i sitt äktenskap eller förhållande, problem med sina eller andras barn, ha det jobbigt med relationer till andra människor, konflikter eller problem på arbetet, svårigheter som chef eller företagsledare etc. I Scientologi finns verkliga lösningar på dessa och andra problem.

I Gula Tältet hjälper vi även människor, som har kroppsliga besvär, med speciella behandlingar kallade assister. Ordet assist kommer från engelska assist som betyder att hjälpa eller assistera. Denna behandling ökar personens kontakt och kommunikation med sin kropp och därmed lindras smärtan och läkningen påskyndas. Man gör en assist för att hjälpa en person att läka sig själv. Vem som helst kan snabbt lära sig att göra assister och vi utbildar även folk i tältet på att just kunna ge assister.

Vi arbetar också med Dianetik, som är en vetenskap om tanken och som beskriver hur det undermedvetna påverkar kroppen. Många sjukdomar är psykosomatiska (har mentala orsaker) och därför säljer vi även litteratur i tältet som handlar om hur tanken påverkar kroppen - hur kropp och själ hör ihop.

Se vår hemsida www.ssfp.se för att få mer info om vad vi gör och varför vi gör det.


Bli medlem

Hjälp oss att hjälpa andra genom att bli aktiv, medlem eller sponsor!

Avgifter:

Medlem 150:-
Familjemedlemskap 400:-
Sponsor 1000:-

Betala in ditt bidrag till oss idag på postgiro: 40 15 81-4


Vad är Södra Sveriges frivilligpastorer?

Vi är en fristående ideell förening, vars syfte är att hjälpa våra medmänniskor med hjälp av kunskap och tekniker från L Ron Hubbard, Dianetik och Scientologi.

Södra Sveriges frivilligpastorer har varit verksamma de senaste åren främst med Gula Tältet på marknader och torg i södra Sverige. I det Gula Tältet har vi informerat, sålt böcker, gjort stresstester och hjälpt folk med rådgivning. Vi har även gjort speciella behandlingar för skador och sjukdomar. Dessa behandlingar kallas assister och är ett sätt att underlätta, påskynda läkningen och tillfrisknandet i kroppen.

Vi lär ut och utbildar folk i assister på plats direkt i tältet.

En del av vår förenings syfte är att bistå vid katastrofer. Som frivilligpastor känner man ett ansvar för sina medmänniskor, och vid större katastrofer mobiliseras frivilligpastorer från hela världen i ett ömsesidigt samarbete för att hjälpa den katastrofdrabbade befolkningen. En grupp från vår förening reste t. ex. till Thailand år 2005 och hjälpte till efter katastrofen där.

Södra Sveriges frivilligpastorer
Svenska Scientologisidan
Internationella Scientologisidan

Frivilligpastorer internationellt

Runt om i hela världen finns många fler frivilligpastorsföreningar, som har gjort och gör betydande insatser i olika katastrofområden (New York 11 sept, Thailand, Indonesien, Indien, London m.fl.). Dessa grupper är även verksamma med att hjälpa människor inom andra områden av livet där de kan ha problem.

Internationella frivilligpastorsidan


Klicka här för att se tidigare nyhetsbrev.


Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillstånd att återge valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. SCIENTOLOGI, DIANETIK, HUBBARD och Frivilligpastor-symbolen är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.

Detta brev har skickats till dig från föreningen Södra Sveriges frivilligpastorer.
Om du inte önskar motta fler brev från denna förening, får dubbla brev eller får brev på en felaktig e-postadress
svara då på detta brev och skriv din önskan med de/det e-postadresser det gäller så kommer detta att ändras.