Här följer nyhetsbrevet

Tillbaka till nyhetsbreven:
www.ssfp.se/nyhetsbrev.html
Hej!

Denna gång var vi med vårt Gula Tält uppe i Köping!

Läs om våra vinster och resultat nedan.

Stöd vår verksamhet!


Välkommen att bli medlem på postgiro 40 15 81 - 4
Enskilt medlemskap 150:-
Familj 400:-
Sponsor 1000:- - vi skickar faktura.

Föreningens sida   Gratis personlighetstest!   Oro, stress och utbrändhet   Personlig utveckling - förändra ditt liv!   Resultat från Scientologi!   Förbättra ditt självförtroende och din självkänsla!

Nummer: 4519 juni 2011
"En frivilligpastor är således en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv."

L. Ron Hubbard
Från: Religionens inflytande i samhället

Gula Tältet i Köping 27-28 maj 2011

Den 27-28 maj var vi i Köping – en liten stad med cirka 20 000 invånare vid Mälaren.

Köping har varit en plats för bebyggelse sedan 1000 talet. Ett vikingatida båtgravfält har hittats i närheten o vid köping har en gammal handelsplats legat. Köping omnämdes första gången i en urkund från 1257 när ett biskopsmöte hölls på platsen.

Som stad utfärdades stadsrättigheter 1474 av Sten Sture den äldre.

1889 utbröt en brand som ödelade staden och därefter byggdes den upp igen, varav vissa delar finns kvar. Det karakteristiska kyrktornet är ritat av Nicodemus Tessin d.ä. i samband med att den medeltida kyrkan utökades.

Vi blev inbjudna av Joacim Kempe, själv Köpingsbo, som hade tittat på vår hemsida och tyckte att vi borde komma och besöka staden med vårt tält – "Det finns stort intresse" sa Joacim.

Sagt och gjort – vi åkte dit.

Hela centrum hade förvandlats till ett festivalområde med musik, uppträdanden och en intressant och högaktuell marknad.

Vi träffade många trevliga Köpingsbor med olika problem och saker de ville ha hjälp med. Den berömda stresstesten var mycket omtyckt och folk stod i kö för att få en kostnadsfri analys av deras situationer och avlätta stressrelaterade problem. Många var det som gick från vårt tält med leenden eller fundersamma uttryck i ansiktet. Nu hade man fått perspektiv på sitt liv och skulle ta tag i saker och ting.

Dianetik, som är vetenskapen om hur man blir av med livets smärta eller tömmer ryggsäcken med emotionell smärta som byggts upp under livets gång, införskaffades av en hel del Köpingbor. De, som tyckte att man ville ge sig själv en ny start eller förbättra sig inom vissa områden eller helt enkelt lätta på ryggsäcken lite, skaffade böcker om Dianetik.

Nervassister gjorde vi på löpande band på alla som kom in till oss och hade problem med sina ryggar eller knän eller nackar och allt möjligt man nu kan ha problem med vad det gäller sin kropp.

Vi hade även röda korset på besök i vårt tält. Vi har mycket gemensamt genom åren och alla katastrofplatser vi besökt tillsammans. Frivilligpastorerna internationellt har besökt alla kända katastrofplatser sedan jordbävningen i Japan 1992.

Vi demonstrerade alla våra tekniker som vi använder när vi är ute för att hantera stress, trauman, fysiska skador, utmattning etc.

Speciellt Dianetik och dess resultat tyckte man var intressant.

Efter två dagar packade vi ihop och begav oss på den långa resan tillbaka till Malmö och våra kära hemtrakter.

Vi kände att vi hade introducerat våra metoder till Köpingborna under de två händelserika festival dagarna och vi var mycket nöjda med resultatet!Södra Sveriges frivilligpastorers hemsidor:

Föreningens sida

Dianetiksidan!

Gratis personlighets-test!

Självförbättringsartiklar

Resultat från Scientologi!

Självförtroende & självkänsla


Vad gör vi i Gula Tältet?

Vi jobbar som Scientologi frivilligpastorer, vilket innebär att vi är redo att hjälpa människor med olika livsproblem som de kan ha. Scientologi är en tillämpad religiös filosofi, som innehåller användbara svar på de problem som människor möter i livet.

Människor idag kan ha en rad olika svårigheter: Kroppsliga besvär, studiesvårigheter, problem med droger eller alkohol, svårigheter i sitt äktenskap eller förhållande, problem med sina eller andras barn, ha det jobbigt med relationer till andra människor, konflikter eller problem på arbetet, svårigheter som chef eller företagsledare etc. I Scientologi finns verkliga lösningar på dessa och andra problem.

I Gula Tältet hjälper vi även människor, som har kroppsliga besvär, med speciella behandlingar kallade assister. Ordet assist kommer från engelska assist som betyder att hjälpa eller assistera. Denna behandling ökar personens kontakt och kommunikation med sin kropp och därmed lindras smärtan och läkningen påskyndas. Man gör en assist för att hjälpa en person att läka sig själv. Vem som helst kan snabbt lära sig att göra assister och vi utbildar även folk i tältet på att just kunna ge assister.

Vi arbetar också med Dianetik, som är en vetenskap om tanken och som beskriver hur det undermedvetna påverkar kroppen. Många sjukdomar är psykosomatiska (har mentala orsaker) och därför säljer vi även litteratur i tältet som handlar om hur tanken påverkar kroppen - hur kropp och själ hör ihop.

Se vår hemsida www.ssfp.se för att få mer info om vad vi gör och varför vi gör det.


Bli medlem

Hjälp oss att hjälpa andra genom att bli aktiv, medlem eller sponsor!

Avgifter:

Medlem 150:-
Familjemedlemskap 400:-
Sponsor 1000:-

Betala in ditt bidrag till oss idag på postgiro: 40 15 81-4


Vad är Södra Sveriges frivilligpastorer?

Vi är en fristående ideell förening, vars syfte är att hjälpa våra medmänniskor med hjälp av kunskap och tekniker från L Ron Hubbard, Dianetik och Scientologi.

Södra Sveriges frivilligpastorer har varit verksamma de senaste åren främst med Gula Tältet på marknader och torg i södra Sverige. I det Gula Tältet har vi informerat, sålt böcker, gjort stresstester och hjälpt folk med rådgivning. Vi har även gjort speciella behandlingar för skador och sjukdomar. Dessa behandlingar kallas assister och är ett sätt att underlätta, påskynda läkningen och tillfrisknandet i kroppen.

Vi lär ut och utbildar folk i assister på plats direkt i tältet.

En del av vår förenings syfte är att bistå vid katastrofer. Som frivilligpastor känner man ett ansvar för sina medmänniskor, och vid större katastrofer mobiliseras frivilligpastorer från hela världen i ett ömsesidigt samarbete för att hjälpa den katastrofdrabbade befolkningen. En grupp från vår förening reste t. ex. till Thailand år 2005 och hjälpte till efter katastrofen där.

Södra Sveriges frivilligpastorer
Svenska Scientologisidan
Internationella Scientologisidan

Frivilligpastorer internationellt

Runt om i hela världen finns många fler frivilligpastorsföreningar, som har gjort och gör betydande insatser i olika katastrofområden (New York 11 sept, Thailand, Indonesien, Indien, London m.fl.). Dessa grupper är även verksamma med att hjälpa människor inom andra områden av livet där de kan ha problem.

Internationella frivilligpastorsidan


Klicka här för att se tidigare nyhetsbrev.


Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillstånd att återge valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. SCIENTOLOGI, DIANETIK, HUBBARD och Frivilligpastor-symbolen är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.

Detta brev har skickats till dig från föreningen Södra Sveriges frivilligpastorer.
Om du inte önskar motta fler brev från denna förening, får dubbla brev eller får brev på en felaktig e-postadress
svara då på detta brev och skriv din önskan med de/det e-postadresser det gäller så kommer detta att ändras.