Här följer nyhetsbrevet

Tillbaka till nyhetsbreven:
www.ssfp.se/nyhetsbrev.html
Hej!

Vårt Gula Tält har varit ute på marknader i Skåne hela våren! Se fotona, vinsterna och de goda nyheterna nedan.

Obs! Ny hemsida om självförtroende - självkänsla! Se den här.

Stöd vår verksamhet!


Välkommen att bli medlem på postgiro 40 15 81 - 4
Enskilt medlemskap 150:-
Familj 400:-
Sponsor 1000:- - vi skickar faktura.

Föreningens sida   Gratis personlighets-test!   Dianetiksidan!   Självförbättringsartiklar   Resultat från Scientologi!   Självanalys

Nummer: 436 juli 2010
"En frivilligpastor är således en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv."

L. Ron Hubbard
Från: Religionens inflytande i samhället

Gula Tältet i Skåne våren 2010!

Gula Tältet med Dianetik och Scientologi genomförde en turné på marknaderna i Skåne våren 2010. Vi visade upp vår verksamhet, sålde böcker och gjorde stresstester. Vi demonstrerade även de behandlingsmetoder vi har använt på över 130 större katastrofplatser i världen.

Vi informerade och hjälpte många människor i tältet och gav hundratals assister (den behandling vi använder). Se nedan vilka resultat vi fick!

Hundratals människor kom till Gula Tältet för att få hjälp, köpa böcker och med egna ögon se vad vi står för.

Marknader i Skåne våren 2010:

  • Svedala 9 - 11 april

  • Landskrona 30 april - 1 maj

  • Örkelljunga 14 - 15 maj

  • Eslöv 29 - 30 maj

  • Vellinge 11 - 13 juni

  • Lund 19 - 20 juni

Djuphavsdykare från Nya Zeeland

I Örkeljunga fick vi ett celebert besök av en djuphavsdykare från Nya Zeeland.

Han har haft hela världen som sitt arbetsfält. Arbetena utfördes oftast från Oljeborrplattformar och den mesta tiden har han fått spendera i tryckkammare djup nere på oceanens botten -där arbeten utföres mellan vilopauserna i tryckkammaren.

Nuförtiden har han gått över till att instruera andra dykare.

Han kom till vårt tält för att han ville hjälpa sin flickvän som hade problem med sin kropp. Medans hon fick olika assister som hjälpte henne väldigt mycket så gjorde dykaren en stress test i vårt tält.

Vi instruerade honom sedan hur han skulle fortsätta med assisterna på sin flickvän hemma så att hon eventuellt skulle kunna bli helt fri från sina besvär.

Bägge var mycket tacksamma för vår hjälp och gick glada från tältet.

Direkt från gästboken

Vad tyckte de som var i Gula Tältet?

Vilka resultat fick vi?

Vad säger de om oss?


"Kanonbra! Snedställning kurerad efter 20 min. Rekommenderas! Hans"

"Här kom jag - spänd, stressad, orolig och allmänt förvirrad. Fick en avslappnad massage och går nu härifrån avslappnad och allmänt lugn i kroppen. Underbart! Fortsätt så här! Elisabeth"

"Hade väldigt ont i ryggen när jag kom, men inte när jag gick härifrån. Catarina"

"Efter ca 1 minut - oj! vilken lättnad! Ta så nätt och så duktig. Jag mådde genast bättre. T.N"

"Jag tyckte det var härligt med massage. Det hände kändes positivt med massage och att tala med er."

"Jag tyckte att det är bra med behandlingen så vi vill fortsätta med detta och lära oss mycket mer. Vi tackar er som fanns på platsen."

"Det var otroligt skönt. Väldigt avslappnande. Du var jätteduktig! P."

"Det kändes mycket bra! C.V"

"Hade ont i ryggen pga. graviditet. Blev avslappnad i ryggrad och axlar."

"Är sjuk och har mycket värk. Just idag problem med knä och fingrar med fruktansvärd värk.Jag blev avslappnad och hade inte någon värk i knäet. Mycket förvånad. G.A"

"Väntade på att min elev skulle bli färdig med sin behandling. Visste inte vad jag kunde vänta mig. Har haft mycket trauma i ett halv år innan inom familjen med många avsked och annat jobbigt. Det killade lite i kroppen men kändes som om jag genom strömmades med rörelserna ner mot benen och ut. Kändes som att något lossnade. Jag fick känna en känslovåg som gjorde att jag blev ledsen."


Södra Sveriges frivilligpastorers hemsidor:

Föreningens sida

Dianetiksidan!

Gratis personlighets-test!

Självförbättringsartiklar

Resultat från Scientologi!

Självförtroende & självkänsla

Vad gör vi i Gula Tältet?

Vi jobbar som Scientologi frivilligpastorer, vilket innebär att vi är redo att hjälpa människor med olika livsproblem som de kan ha. Scientologi är en tillämpad religiös filosofi, som innehåller användbara svar på de problem som människor möter i livet.

Människor idag kan ha en rad olika svårigheter: Kroppsliga besvär, studiesvårigheter, problem med droger eller alkohol, svårigheter i sitt äktenskap eller förhållande, problem med sina eller andras barn, ha det jobbigt med relationer till andra människor, konflikter eller problem på arbetet, svårigheter som chef eller företagsledare etc. I Scientologi finns verkliga lösningar på dessa och andra problem.

I Gula Tältet hjälper vi även människor, som har kroppsliga besvär, med speciella behandlingar kallade assister. Ordet assist kommer från engelska assist som betyder att hjälpa eller assistera. Denna behandling ökar personens kontakt och kommunikation med sin kropp och därmed lindras smärtan och läkningen påskyndas. Man gör en assist för att hjälpa en person att läka sig själv. Vem som helst kan snabbt lära sig att göra assister och vi utbildar även folk i tältet på att just kunna ge assister.

Vi arbetar också med Dianetik, som är en vetenskap om tanken och som beskriver hur det undermedvetna påverkar kroppen. Många sjukdomar är psykosomatiska (har mentala orsaker) och därför säljer vi även litteratur i tältet som handlar om hur tanken påverkar kroppen - hur kropp och själ hör ihop.

Se vår hemsida www.ssfp.se för att få mer info om vad vi gör och varför vi gör det.


Bli medlem

Hjälp oss att hjälpa andra genom att bli aktiv, medlem eller sponsor!

Avgifter:

Medlem 150:-
Familjemedlemskap 400:-
Sponsor 1000:-

Betala in ditt bidrag till oss idag på postgiro: 40 15 81-4


Vad är Södra Sveriges frivilligpastorer?

Vi är en fristående ideell förening, vars syfte är att hjälpa våra medmänniskor med hjälp av kunskap och tekniker från L Ron Hubbard, Dianetik och Scientologi.

Södra Sveriges frivilligpastorer har varit verksamma de senaste åren främst med Gula Tältet på marknader och torg i södra Sverige. I det Gula Tältet har vi informerat, sålt böcker, gjort stresstester och hjälpt folk med rådgivning. Vi har även gjort speciella behandlingar för skador och sjukdomar. Dessa behandlingar kallas assister och är ett sätt att underlätta, påskynda läkningen och tillfrisknandet i kroppen.

Vi lär ut och utbildar folk i assister på plats direkt i tältet.

En del av vår förenings syfte är att bistå vid katastrofer. Som frivilligpastor känner man ett ansvar för sina medmänniskor, och vid större katastrofer mobiliseras frivilligpastorer från hela världen i ett ömsesidigt samarbete för att hjälpa den katastrofdrabbade befolkningen. En grupp från vår förening reste t. ex. till Thailand år 2005 och hjälpte till efter katastrofen där.

Södra Sveriges frivilligpastorer
Svenska Scientologisidan
Internationella Scientologisidan

Frivilligpastorer internationellt

Runt om i hela världen finns många fler frivilligpastorsföreningar, som har gjort och gör betydande insatser i olika katastrofområden (New York 11 sept, Thailand, Indonesien, Indien, London m.fl.). Dessa grupper är även verksamma med att hjälpa människor inom andra områden av livet där de kan ha problem.

Internationella frivilligpastorsidan


Klicka här för att se tidigare nyhetsbrev.


Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillstånd att återge valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. SCIENTOLOGI, DIANETIK, HUBBARD och Frivilligpastor-symbolen är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.

Detta brev har skickats till dig från föreningen Södra Sveriges frivilligpastorer.
Om du inte önskar motta fler brev från denna förening, får dubbla brev eller får brev på en felaktig e-postadress
svara då på detta brev och skriv din önskan med de/det e-postadresser det gäller så kommer detta att ändras.