Här följer nyhetsbrevet

Tillbaka till nyhetsbreven:
www.ssfp.se/nyhetsbrev.html
Hej!

Vi har varit med Gula Tältet på Markaryds Marknad. Se fotona, vinsterna och de goda resultaten direkt från Gästboken nedan.

GODA NYHETER!
Vi har lagt ut en ny hemsida!


Resultat från Scientologi!
Hör av dig om du har lust att vara med på sidan med din egen Scientologi-berättelse.

Stöd vår verksamhet!


Välkommen att bli medlem på postgiro 40 15 81 - 4
Enskilt medlemskap 150:-
Familj 400:-
Sponsor 1000:-

Föreningens sida   Gratis personlighets-test!   Dianetiksidan!   Självförbättringsartiklar   Resultat från Scientologi!

Nummer: 4124 sept 2008
"En frivilligpastor är således en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv."

L. Ron Hubbard
Från: Religionens inflytande i samhället

Scientologi Gula Tältet
Markaryds Marknad 12-13 sept 2008

Citat från Gästboken:

”Kändes skönt, märkte hur jag slappnade av. Går för tillfället hos sjukgymnast där jag har svårt att ligga på hennes bänk pga. smärtor i nacken. Men här kände jag inte av detta. Mycket bra! Tack Peter, du gör min dag.” Dagmar

”Detta var jätteskönt, nästan som en ny människa.” IF

Gula Tältet på Markaryds Marknad

Återigen har vi varit med Gula Tältet på Markaryds Marknad och disseminerat, gett assister, sålt böcker och hjälpt människor.

Vi har varit på samma marknad tre gånger tidigare! Folk känner igen oss och vi har många vänner.

Se alla foto nedan och läs resultaten direkt från vår Gästbok.

Bilder och text hör inte ihop.

Den populära Gästboken

Läs resultaten direkt från vår Gästbok!

”Tack för en skön massage.” Henrik

”Tack för en trevlig behandling. Mycket avkopplande. Ha det!” Carin

”Tack för en trevlig pratstund och beröringsstund. Känner mig mycket nöjd och avslappnad och varm i kroppen.” Ingela

”Tack för en skön massage.” Kerstin

”Tack.” Katrin

”Kändes skönt, märkte hur jag slappnade av. Går för tillfället hos sjukgymnast där jag har svårt att ligga på hennes bänk pga. smärtor i nacken. Men här kände jag inte av detta. Mycket bra! Tack Peter, du gör min dag.” Dagmar

”Värme & stickningar i delar av kroppen gjorde gott, få se hur det påverkar i längden.” Annie

”På tal om ont och gott. Detta gjorde riktigt gott.” Inger

”Detta blev riktigt bra.” Anne-Marie

”Det var intressant att ta del av och kändes bra. Mina stickningar i handen försvann.” Blekingebo

”Detta var avslappnande och givande. Kändes mycket bra efteråt.” Annika

”Det kändes avslappnande – bra positivt.” Maj-Britt

”En skön, avslappnande upplevelse. Tack för den!” Ola

”Detta var jätteskönt, nästan som en ny människa.” IF

”Detta var avslappnande!” Niclas, Markaryd

”Mycket stimulerande och avslappnande! Hoppas det blir stort, många tack!” Hizmo

”Det kändes väldigt bra och stimulerande. Tack så jättemycket.”

Marknadsgeneralen från Örkelljunga marknad

Marknadsgeneralen från marknaden i Örkelljunga var på besök och spred sin entusiasm i tältet. Han vill som vanligt ha med oss på sin marknad!

Södra Sveriges frivilligpastorers hemsidor:


Föreningens sida

Dianetiksidan!

Gratis personlighets-test!

Självförbättringsartiklar

Resultat från Scientologi!

Vad gör vi i Gula Tältet?

Vi jobbar som Scientologi frivilligpastorer, vilket innebär att vi är redo att hjälpa människor med olika livsproblem som de kan ha. Scientologi är en tillämpad religiös filosofi, som innehåller användbara svar på de problem som människor möter i livet.

Människor idag kan ha en rad olika svårigheter: Kroppsliga besvär, studiesvårigheter, problem med droger eller alkohol, svårigheter i sitt äktenskap eller förhållande, problem med sina eller andras barn, ha det jobbigt med relationer till andra människor, konflikter eller problem på arbetet, svårigheter som chef eller företagsledare etc. I Scientologi finns verkliga lösningar på dessa och andra problem.

I Gula Tältet hjälper vi även människor, som har kroppsliga besvär, med speciella behandlingar kallade assister. Ordet assist kommer från engelska assist som betyder att hjälpa eller assistera. Denna behandling ökar personens kontakt och kommunikation med sin kropp och därmed lindras smärtan och läkningen påskyndas. Man gör en assist för att hjälpa en person att läka sig själv. Vem som helst kan snabbt lära sig att göra assister och vi utbildar även folk i tältet på att just kunna ge assister.

Vi arbetar också med Dianetik, som är en vetenskap om tanken och som beskriver hur det undermedvetna påverkar kroppen. Många sjukdomar är psykosomatiska (har mentala orsaker) och därför säljer vi även litteratur i tältet som handlar om hur tanken påverkar kroppen - hur kropp och själ hör ihop.

Se vår hemsida www.ssfp.se för att få mer info om vad vi gör och varför vi gör det.


Bli medlem

Hjälp oss att hjälpa andra genom att bli aktiv, medlem eller sponsor!

Avgifter:

Medlem 150:-
Familjemedlemskap 400:-
Sponsor 1000:-

Betala in ditt bidrag till oss idag på postgiro: 40 15 81-4


Vad är Södra Sveriges frivilligpastorer?

Vi är en fristående ideell förening, vars syfte är att hjälpa våra medmänniskor med hjälp av kunskap och tekniker från L Ron Hubbard, Dianetik och Scientologi.

Södra Sveriges frivilligpastorer har varit verksamma de senaste åren främst med Gula Tältet på marknader och torg i södra Sverige. I det Gula Tältet har vi informerat, sålt böcker, gjort stresstester och hjälpt folk med rådgivning. Vi har även gjort speciella behandlingar för skador och sjukdomar. Dessa behandlingar kallas assister och är ett sätt att underlätta, påskynda läkningen och tillfrisknandet i kroppen.

Vi lär ut och utbildar folk i assister på plats direkt i tältet.

En del av vår förenings syfte är att bistå vid katastrofer. Som frivilligpastor känner man ett ansvar för sina medmänniskor, och vid större katastrofer mobiliseras frivilligpastorer från hela världen i ett ömsesidigt samarbete för att hjälpa den katastrofdrabbade befolkningen. En grupp från vår förening reste t. ex. till Thailand år 2005 och hjälpte till efter katastrofen där.

Södra Sveriges frivilligpastorer
Svenska Scientologisidan
Internationella Scientologisidan

Frivilligpastorer internationellt

Runt om i hela världen finns många fler frivilligpastorsföreningar, som har gjort och gör betydande insatser i olika katastrofområden (New York 11 sept, Thailand, Indonesien, Indien, London m.fl.). Dessa grupper är även verksamma med att hjälpa människor inom andra områden av livet där de kan ha problem.

Internationella frivilligpastorsidan


Klicka här för att se tidigare nyhetsbrev.


Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillstånd att återge valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. SCIENTOLOGI, DIANETIK, HUBBARD och Frivilligpastor-symbolen är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.

Detta brev har skickats till dig från föreningen Södra Sveriges frivilligpastorer.
Om du inte önskar motta fler brev från denna förening, får dubbla brev eller får brev på en felaktig e-postadress
svara då på detta brev och skriv din önskan med de/det e-postadresser det gäller så kommer detta att ändras.