Här följer nyhetsbrevet

Tillbaka till nyhetsbreven:
www.ssfp.se/nyhetsbrev.html
Hej!

Vi har varit med Gula Tältet på Örkelljunga Marknad. Se filmen, fotona, vinsterna och de goda nyheterna nedan.

SE FILMEN HÄR:
http://www.youtube.com/watch?v=vnmQyzZsDHg


Välkommen att bli medlem på postgiro 40 15 81 - 4
Enskilt medlemskap 150:-
Familj 400:-
Sponsor 1000:-

Vår hemsida   Gratis personlighets-test!   Vår Dianetiksida!   Vår sida med självförbättringsartiklarNummer: 3923 maj 2008

"En frivilligpastor är således en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv."

L. Ron Hubbard
Från: Religionens inflytande i samhälletÖrkelljunga Marknad den 2-3 maj 2008


Vi var med Gula Tältet på Örkelljunga Marknad och upplevde två underbara dagar i härlig vårvärme.

Se alla foto och framgångar nedan.

Texten nedan hör inte till bilderna.

Marknadsgeneralen
Som vanligt var marknadsgeneralen och busade med oss i tältet. Han pratade även länge med vår ordförande Peter Gröhn. Det är verkligen roligt att han tycker om att ha oss på marknaden år efter år.


Chefen för tivolit
Chefen för tivolit kom även förbi och fick en lång pratstund. Det är en riktig veteran i branchen, som vi har stött på ett otal gånger på olika marknader.

Emil Ekberg, ny medarbetare i Gula Tältet
Ny i tältet var EMIL EKBERG, som gjorde en verkligt stark insats! Tusen tack för det!

Ny frivilligpastor
Ny frivilligpastor blev en dam som fick en verkligt stor vinst efter en assist på bara 10 min - se filmen så får ni se och höra henne! Hon kom in i tältet med sin son, fick en assist och fick en mycket ökad rörlighet i kroppen. Sedan utbildades hon och fick en snygg gul t-shirt av oss. Hon har stora planer på folk hon skall hjälpa.

Skall hem och läsa böckerna!
En dam som är zonterapeut kom till tältet. Hon hade hade köpt böckerna av oss tidigare. Nu fick hon mer information om vad det handlade om. "Oj, jag får nog läsa dem!"

Kille blev av med sin nackont
En kille, som först var skeptisk och tyckte det var lurendrejeri, fick en assist av Twilight och tyckte det var jätteskönt. Han hade ej ont i nacken längre och mådde nu bra - vilket han också sa till sin kompis!

Kille blev jätteglad!
Emil hjälpte en man som hade MS-sjuka. Han tyckte det hjälpte och blev jätteglad.

Assisten fungerade jättebra
En ung kille fick också en assist av Emil. Det fungerade jättebra och han var nöjd.

Sebastian hjälpte en kille
"Det här känns jättebra!" utbrast en kille som fick en assist av Sebastian.

Hon ville hitta orsaken till sin migrän
En kvinna som hade migrän köpte Dianetik för att hitta ett sätt att komma åt de bakomliggande orsakerna till den. Dianetiken tar upp orsaken till psykosomatiska sjukdomar, som uppgår till ca 70% av alla sjukdomar.

Knalle kunde inte köra bilen hem
Vi hjälpte en knalle som hade problem med en assist. Efter assisten blev han väldigt, väldigt avslappnad. Så avslappnad att han ej kunde köra hem utan fick stanna bilen och låta frun köra istället.

"Det känns som om du drar grusen ur kroppen på mig"
Detta sa en tjej, som fick en assist av Peter. Smärtan flyttades runt i kroppen på henne och försvann sedan till slut. Efter det så köpte hon vårt bokpaket.

Vad gör vi i Gula Tältet?


Vi jobbar som Scientologi frivilligpastorer, vilket innebär att vi är redo att hjälpa människor med olika livsproblem som de kan ha. Scientologi är en tillämpad religiös filosofi, som innehåller användbara svar på de problem som människor möter i livet.

Människor idag kan ha en rad olika svårigheter: Kroppsliga besvär, studiesvårigheter, problem med droger eller alkohol, svårigheter i sitt äktenskap eller förhållande, problem med sina eller andras barn, ha det jobbigt med relationer till andra människor, konflikter eller problem på arbetet, svårigheter som chef eller företagsledare etc. I Scientologi finns verkliga lösningar på dessa och andra problem.

I Gula Tältet hjälper vi även människor, som har kroppsliga besvär, med speciella behandlingar kallade assister. Ordet assist kommer från engelska assist som betyder att hjälpa eller assistera. Denna behandling ökar personens kontakt och kommunikation med sin kropp och därmed lindras smärtan och läkningen påskyndas. Man gör en assist för att hjälpa en person att läka sig själv. Vem som helst kan snabbt lära sig att göra assister och vi utbildar även folk i tältet på att just kunna ge assister.

Vi arbetar också med Dianetik, som är en vetenskap om tanken och som beskriver hur det undermedvetna påverkar kroppen. Många sjukdomar är psykosomatiska (har mentala orsaker) och därför säljer vi även litteratur i tältet som handlar om hur tanken påverkar kroppen - hur kropp och själ hör ihop.

Se vår hemsida www.ssfp.se för att få mer info om vad vi gör och varför vi gör det.
Bli medlem


Hjälp oss att hjälpa andra genom att bli aktiv, medlem eller sponsor!

Avgifter:

    Medlem 150:-
    Familjemedlemskap 400:-
    Sponsor 1000:-
Betala in ditt bidrag till oss idag på postgiro: 40 15 81-4Vad är Södra Sveriges frivilligpastorer?


Vi är en fristående ideell förening, vars syfte är att hjälpa våra medmänniskor med hjälp av kunskap och tekniker från L Ron Hubbard, Dianetik och Scientologi.

Södra Sveriges frivilligpastorer har varit verksamma de senaste åren främst med Gula Tältet på marknader och torg i södra Sverige. I det Gula Tältet har vi informerat, sålt böcker, gjort stresstester och hjälpt folk med rådgivning. Vi har även gjort speciella behandlingar för skador och sjukdomar. Dessa behandlingar kallas assister och är ett sätt att underlätta, påskynda läkningen och tillfrisknandet i kroppen.

Vi lär ut och utbildar folk i assister på plats direkt i tältet.

En del av vår förenings syfte är att bistå vid katastrofer. Som frivilligpastor känner man ett ansvar för sina medmänniskor, och vid större katastrofer mobiliseras frivilligpastorer från hela världen i ett ömsesidigt samarbete för att hjälpa den katastrofdrabbade befolkningen. En grupp från vår förening reste t. ex. till Thailand år 2005 och hjälpte till efter katastrofen där.

Frivilligpastorer internationellt

Runt om i hela världen finns många fler frivilligpastorsföreningar, som har gjort och gör betydande insatser i olika katastrofområden (New York 11 sept, Thailand, Indonesien, Indien, London m.fl.). Dessa grupper är även verksamma med att hjälpa människor inom andra områden av livet där de kan ha problem.Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillstånd att återge valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. SCIENTOLOGI, DIANETIK, HUBBARD och Frivilligpastor-symbolen är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.


Detta brev har skickats till dig från föreningen Södra Sveriges frivilligpastorer.
Om du inte önskar motta fler brev från denna förening, får dubbla brev eller får brev på en felaktig e-postadress
svara då på detta brev och skriv din önskan med de/det e-postadresser det gäller så kommer detta att ändras.