Här följer nyhetsbrevet

Tillbaka till nyhetsbreven:
www.ssfp.se/nyhetsbrev.html
Hej!
Vi har haft möte för våra frivilligpastorer på Scientologikyrkan i Malmö. Årets planer för Gula Tältet gicks igenom - och speciellt då för den stora sommarturnén i NORRLAND 2008!

Varmt välkommen att vara med!
Välkommen att bli medlem på postgiro 40 15 81 - 4
Enskilt medlemskap 150:-
Familj 400:-
Sponsor 1000:-

Vår hemsida   Gratis personlighets-test!   Vår Dianetiksida!   Vår sida med självförbättringsartiklarNummer: 3821 februari 2008

"En frivilligpastor är således en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv."

L. Ron Hubbard
Från: Religionens inflytande i samhälletFrivilligpastorsmöte på
Scientologikyrkan i Malmö


Planering inför vårt bästa år hittills!

Vi träffades på Scientologikyrkan i Malmö denna söndag i februari (10 feb) för att prata ihop oss och planera inför det nya året.

Dels gäller det marknaderna i södra Sverige, och sedan naturligtvis det stora äventyret i NORRLAND 2008. Missa inte det!

Ordförande, Peter Gröhn, gick igenom marknaderna i Skåne och Norrland för att checka intresset och vem som kunde tänka sig att vara med.

Många var på plats - flera nya personer anmälde sitt intresse för att vara med i GULA TÄLTET - så det ser ut att bli vårt bästa år hittills!

Vi kommer definitivt att vara den största och bästa frivilligpastorsföreningen i Sverige! Stockholm och Göteborg är frånsprungna!Scientologikyrkan i Malmö har flyttat!


Ny adress:
Scientologikyrkan i Malmö
Amiralsgatan 20
211 55 Malmö
Telefon: 0737-361099


Scientologikyrkan i Malmö har flyttat till stora magnifika lokaler i centrala Malmö. Varmt välkommen in för ett besök, kurs, andlig vägledning eller söndagsandakt.

Kunnig och hjälpsam personal kommer att hjälpa dig till rätta!

Vad gör vi i Gula Tältet?


Vi jobbar som Scientologi frivilligpastorer, vilket innebär att vi är redo att hjälpa människor med olika livsproblem som de kan ha. Scientologi är en tillämpad religiös filosofi, som innehåller användbara svar på de problem som människor möter i livet.

Människor idag kan ha en rad olika svårigheter: Kroppsliga besvär, studiesvårigheter, problem med droger eller alkohol, svårigheter i sitt äktenskap eller förhållande, problem med sina eller andras barn, ha det jobbigt med relationer till andra människor, konflikter eller problem på arbetet, svårigheter som chef eller företagsledare etc. I Scientologi finns verkliga lösningar på dessa och andra problem.

I Gula Tältet hjälper vi även människor, som har kroppsliga besvär, med speciella behandlingar kallade assister. Ordet assist kommer från engelska assist som betyder att hjälpa eller assistera. Denna behandling ökar personens kontakt och kommunikation med sin kropp och därmed lindras smärtan och läkningen påskyndas. Man gör en assist för att hjälpa en person att läka sig själv. Vem som helst kan snabbt lära sig att göra assister och vi utbildar även folk i tältet på att just kunna ge assister.

Vi arbetar också med Dianetik, som är en vetenskap om tanken och som beskriver hur det undermedvetna påverkar kroppen. Många sjukdomar är psykosomatiska (har mentala orsaker) och därför säljer vi även litteratur i tältet som handlar om hur tanken påverkar kroppen - hur kropp och själ hör ihop.

Se vår hemsida www.ssfp.se för att få mer info om vad vi gör och varför vi gör det.
Bli medlem


Hjälp oss att hjälpa andra genom att bli aktiv, medlem eller sponsor!

Avgifter:

    Medlem 150:-
    Familjemedlemskap 400:-
    Sponsor 1000:-
Betala in ditt bidrag till oss idag på postgiro: 40 15 81-4Vad är Södra Sveriges frivilligpastorer?


Vi är en fristående ideell förening, vars syfte är att hjälpa våra medmänniskor med hjälp av kunskap och tekniker från L Ron Hubbard, Dianetik och Scientologi.

Södra Sveriges frivilligpastorer har varit verksamma de senaste åren främst med Gula Tältet på marknader och torg i södra Sverige. I det Gula Tältet har vi informerat, sålt böcker, gjort stresstester och hjälpt folk med rådgivning. Vi har även gjort speciella behandlingar för skador och sjukdomar. Dessa behandlingar kallas assister och är ett sätt att underlätta, påskynda läkningen och tillfrisknandet i kroppen.

Vi lär ut och utbildar folk i assister på plats direkt i tältet.

En del av vår förenings syfte är att bistå vid katastrofer. Som frivilligpastor känner man ett ansvar för sina medmänniskor, och vid större katastrofer mobiliseras frivilligpastorer från hela världen i ett ömsesidigt samarbete för att hjälpa den katastrofdrabbade befolkningen. En grupp från vår förening reste t. ex. till Thailand år 2005 och hjälpte till efter katastrofen där.

Frivilligpastorer internationellt

Runt om i hela världen finns många fler frivilligpastorsföreningar, som har gjort och gör betydande insatser i olika katastrofområden (New York 11 sept, Thailand, Indonesien, Indien, London m.fl.). Dessa grupper är även verksamma med att hjälpa människor inom andra områden av livet där de kan ha problem.Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillstånd att återge valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. SCIENTOLOGI, DIANETIK, HUBBARD och Frivilligpastor-symbolen är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.


Detta brev har skickats till dig från föreningen Södra Sveriges frivilligpastorer.
Om du inte önskar motta fler brev från denna förening, får dubbla brev eller får brev på en felaktig e-postadress
svara då på detta brev och skriv din önskan med de/det e-postadresser det gäller så kommer detta att ändras.