Här följer nyhetsbrevet

Tillbaka till nyhetsbreven:
www.ssfp.se/nyhetsbrev.html
Hej!
Vi har haft årsavslutningsfest 2007 på Scientologikyrkan i Malmö! Det blev en trevlig eftermiddag - kväll fullt av folk och med mycket aktiviteter.

Se alla bilder och vinster från Norrlandsturnén 2007.
Se vår nya sida med självförbättringsartiklar!

Välkommen att bli medlem nu per postgiro 40 15 81 - 4
Enskilt medlemskap 150:-
Familj 400:-
Sponsor 1000:-

Vår hemsida   Gratis personlighets-test!   Vår Dianetiksida!Nummer: 3719 november 2007

"En frivilligpastor är således en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv."

L. Ron Hubbard
Från: Religionens inflytande i samhälletÅrsavslutningsfest 2007


James Nilsson fick välförtjänt pris som bäste bokförsäljare 2007. Här står han tillsammans med Angela, som är en av cheferna på Scientologikyrkan i Malmö.

Lördagen den 17 november hade Södra Sveriges frivilligpastorer traditionell årsavslutningsfest på Scientologikyrkan i Malmö. Mycket folk kom och vi hade en trevlig eftermiddag - kväll tillsammans.

På programmet stod:
 • Presentation av föreningens framgångar och resultat.
 • Bildvisning och vinstberättelser från det gångna året.
 • Årets bokförsäljare korades: James Nilsson.
 • God mat i Norrländskt tema
 • Priser och belöningar delades ut.
 • Film från Norrlands-turnén 2007 visades.
 • Kaffe & efterrätt

Bilder visades och vinstberättelser berättades från det gångna året med Gula Tältet.

Ordförande Peter Gröhn och chefen för Gula Tältet Peter Larsson berättar om föreningens framgångar och resultat.

Föreningen har fortsatt med sin verksamhet med Gula Tältet, haft en Norrlandsturné och ytterligare expanderat sin verksamhet på internet. En ny hemsida lanserades 2007: Framgångstips.se - som bygger på olika självförbättringsartiklar.

Hemsidorna har fler besökare än någonsin och många personlighetstester kommer in.

Monika Flugel och Anders Sundgren får utmärkelser för sin insats i Norrland 2007.

Årets bokförsäljare James Nilsson får sin utmärkelse!

Det bjöds på god mat på Norrländskt tema.

Ordförande Peter Gröhn låter sig väl smaka av bålet.

Här gäller det att hålla sig framme!

Mums!

De glada "Mat-tanterna" Christina, Regina och Agneta avtackades speciellt!

Många har hjälpt till under året och bekräftas här för detta!

Årets bokförsäljare njuter av sin framgång bland publiken.

Jack Juell får en bekräftelse för sin insats under året!

Flera nya personer anmälde sitt intresse för att vara med och hjälpa till ute i Gula Tältet vilket var mycket positivt.


Vad gör vi i Gula Tältet?

Vi jobbar som Scientologi frivilligpastorer, vilket innebär att vi är redo att hjälpa människor med olika livsproblem som de kan ha. Scientologi är en tillämpad religiös filosofi, som innehåller användbara svar på de problem som människor möter i livet.

Människor idag kan ha en rad olika svårigheter: Kroppsliga besvär, studiesvårigheter, problem med droger eller alkohol, svårigheter i sitt äktenskap eller förhållande, problem med sina eller andras barn, ha det jobbigt med relationer till andra människor, konflikter eller problem på arbetet, svårigheter som chef eller företagsledare etc. I Scientologi finns verkliga lösningar på dessa och andra problem.

I Gula Tältet hjälper vi även människor, som har kroppsliga besvär, med speciella behandlingar kallade assister. Ordet assist kommer från engelska assist som betyder att hjälpa eller assistera. Denna behandling ökar personens kontakt och kommunikation med sin kropp och därmed lindras smärtan och läkningen påskyndas. Man gör en assist för att hjälpa en person att läka sig själv. Vem som helst kan snabbt lära sig att göra assister och vi utbildar även folk i tältet på att just kunna ge assister.

Vi arbetar också med Dianetik, som är en vetenskap om tanken och som beskriver hur det undermedvetna påverkar kroppen. Många sjukdomar är psykosomatiska (har mentala orsaker) och därför säljer vi även litteratur i tältet som handlar om hur tanken påverkar kroppen - hur kropp och själ hör ihop.

Se vår hemsida www.ssfp.se för att få mer info om vad vi gör och varför vi gör det.
Bli medlem


Hjälp oss att hjälpa andra genom att bli aktiv, medlem eller sponsor!

Avgifter:

  Medlem 150:-
  Familjemedlemskap 400:-
  Sponsor 1000:-
Betala in ditt bidrag till oss idag på postgiro: 40 15 81-4Gula Tältet i södra Sverige under 2006

14-16 april   SVEDALA
30-1 maj   LANDSKRONA
26-27 maj   ÖRKELLJUNGA
10-11 juni   VELLINGE
7-9 juli   NÄTRA-BJÄSTA
11-12 juli   JUNSELE
14-17 juli   ÅSELE
16-18 juli   KARLSKRONA
17-19 juli   KIVIK
18-19 juli   HAPARANDA
20-21 juli   SJÖBO
21-23 juli   BODEN
21-23 juli   TÄRNABY
27-28 juli   HELSINGBORG
Slutet av aug   MALMÖFESTIVALEN
9 sept   MARKARYDGula Tältet i södra Sverige under 2005

9 april 2005   YSTAD
15-17 april 2005   SVEDALA
23 april 2005   HÖGANÄS
30-1 maj 2005   LANDSKRONA
7 maj 2005   HÖRBY
14-15 maj 2005   BEDDINGE
21 maj 2005   DALBY
27-29 maj 2005   HELSINGBORG
4 juni 2005   YSTAD
11 juni 2005   YSTAD
2-3 juli 2005   JONSTORP
9-10 juli 2005   LOMMA

10 juli 2005   RONNEBY
16-17 juli 2005   SAXTORP
18-20 juli 2005   KIVIK
21-22 juli 2005   SJÖBO
28-30 juli 2005   HELSINGBORG
6-7 aug 2005   GISLÖVS LÄGE
20-21 aug 2005   SVEDALA
3 sept 2005   SIMRISHAMN
9-10 sept 2005   MARKARYD
30 oct 2005   TOLLARP
5 nov 2005   LANDSKRONA
26 nov 2005   YSTADGula Tältet i södra Sverige under 2004

17 Apr 2004   LUND
8 Maj 2004   TRELLEBORG
5 Jun 2004   HÄSSLEHOLM
12 Jun 2004   ÄNGELHOLM
19 Jun 2004   KRISTIANSTAD
3 Jul 2004   YSTAD
10 Jul 2004   LANDSKRONA
14 Jul 2004   KIVIK
17 Jul 2004   LANDSKRONA

24 Jul 2004   YSTAD
22-24 Jul 2004   HELSINGBORG
31 Jul 2004   LUND
7 Aug 2004   YSTAD
14-16 Aug 2004   MALMÖ FESTIV.
21 Aug 2004   ÄNGELHOLM
28 Aug 2004   LUND
4 Sept 2004   TRELLEBORG
Dec 2004   THAILANDVilka vi är


Södra Sveriges frivilligpastorer

Södra Sveriges frivilligpastorer har varit verksamma det senaste året främst med Gula Tältet på marknader och torg i södra Sverige. I det Gula Tältet har vi informerat, sålt böcker, gjort stresstester och hjälpt folk med rådgivning och speciella behandlingar för skador och sjukdomar. Dessa behandlingar kallas assister och är ett sätt att underlätta och påskynda läkningen och tillfrisknandet i kroppen genom en speciell metod. Vi utbildar folk på assister i tältet. Vår förening har även skickat folk till Thailand i början av 2005 för att hjälpa till vid katastrofen där.


Frivilligpastorer internationellt

Runt om i hela världen finns många fler frivilligpastorsföreningar, som har gjort och gör betydande insatser i olika katastrofområden (New York 11 sept, Thailand, Indonesien, Indien, London m.fl.). Dessa grupper är även verksamma med att hjälpa människor inom andra områden av livet där de kan ha problem.Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillstånd att återge valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk. SCIENTOLOGI, DIANETIK, HUBBARD och Frivilligpastor-symbolen är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.


Detta brev har skickats till dig från föreningen Södra Sveriges frivilligpastorer.
Om du inte önskar motta fler brev från denna förening, får dubbla brev eller får brev på en felaktig e-postadress
svara då på detta brev och skriv din önskan med de/det e-postadresser det gäller så kommer detta att ändras.