Vilka är vi?

"...dina inneboende möjligheter är bra mycket större än någon någonsin tillåtit dig att tro" - L. Ron Hubbard

Läs artiklar av L. Ron Hubbard

Frivilligpastorer

Vi är två ideella föreningar, Västra Götalands frivilligpastorer och Södra Sveriges frivilligpastorer, som jobbar ideellt i andan att hjälpa våra medmänniskor med kunskap och tekniker från Dianetik, Scientologi och L. Ron Hubbard.

En del av våra föreningars syfte är att bistå vid katastrofer. Som frivilligpastor känner man ett ansvar för sina medmänniskor, och vid större katastrofer mobiliseras frivilligpastorer från hela världen i ett ömsesidigt samarbete för att hjälpa den katastrofdrabbade befolkningen.

I det Gula Tältet informerar vi, säljer böcker, gör stresstester, hjälper folk med rådgivning och gör speciella behandlingar för skador och sjukdomar. Dessa behandlingar kallas assister (från engelska "assist" assistera, hjälpa) och är ett sätt att påskynda läkningen och tillfrisknandet i kroppen genom en speciell behandlingsmetod. Vem som helst kan lära sig att göra assister och vi utbildar folk att göra assister direkt på plats i tältet.

  • Vill du hjälpa andra människor?
  • Vill du lära dig mer om Dianetik eller Scientologi?
  • Har du frågor eller behöver hjälp med de böcker du har köpt?
  • Är du intresserad av vår kursverksamhet?
  • Är du intresserad av att vara med och starta en grupp?

Välkommen att höra av dig till oss!

Dan Rutström
Västra Götalands frivilligpastorer

Idunagatan 28A
431 44 Mölndal
0708 – 65 69 03
info@frivilligpastor.se
www.frivilligpastor.se
Peter Larsson
Södra Sveriges frivilligpastorer

Wintriegården
218 42 Wintrie
0709 – 63 20 30
info@ssfp.se
www.ssfp.se

Läs mer om vår förening här: