FRIVILLIGPASTORER PÅ DEN CENTRALA OLYCKSPLATSEN
Frivilligpastorer på den centrala olycksplatsen
Frivilligpastorer på den centrala olycksplatsen
Frivilligpastorer på den centrala olycksplatsen
Frivilligpastorer på den centrala olycksplatsen
Frivilligpastorer på den centrala olycksplatsen
“Scientologer spelar en stor roll i upprensningen”

“Även om många religiösa organisationer ger sitt stöd i katastrofen är få så organiserade som scientologerna, eller så synliga på platsen. När många frivilliga ombads att lämna platsen under helgen gavs scientologerna tillstånd att vara kvar, och de arbetar sida vid sida med grupper som amerikanska Röda Korset och Frälsningsarmén.” 
Utdrag från:
New York Times 

Scientologi-kyrkans frivilligpastorer hjälper till att återställa ordning och hjälpa de som lider av sorg och förlust i New York – arbetande sida vid sida med polisen, brandmän och Röda Korset.

Frivilligpastorer arbetar runt om i Förenta staterna och runt om i världen för att hjälpa behövande.

Frivilligpastorer på den centrala olycksplatsen
Frivilligpastorer på den centrala olycksplatsen
Frivilligpastorer på den centrala olycksplatsen
Frivilligpastorer på den centrala olycksplatsen
Frivilligpastorer på den centrala olycksplatsen

Din hjälp betyder något!

Läs mer här: