Jag vill hjälpa till

"Kunskap är visshet; kunskap är inte data." - L. Ron Hubbard

Läs artiklar av L. Ron Hubbard

Se dig omkring i livet och du finner många tilltrasslade liv och olyckliga människor runt omkring dig. Tittar vi på samhället i stort ser man att detta faktiskt är ett mönster som präglar hela vår civilisation. Bakom detta mönster finner vi en allvarlig brist på effektiva och fungerande lösningar på de vardagliga problem och svårigheter människor möter i livet.

Grunden för Frivilligpastorsprogrammet är en heltäckande uppsättning Scientologi-metoder som ger människor de svar och lösningar de behöver. De finns samtliga beskrivna i Scientologi-handboken, vilken innehåller totalt 19 olika kunskapsmetoder för att hantera olika områden i livet.

Varje kunskapsmetod presenteras i ett eget kapitel, och finns även publicerad i ett separat häfte för att göra dem lätta att använda.

Hela tonvikten ligger på praktisk tillämpning. För att hjälpa sig själv eller en annan människa behöver man bara läsa det kapitel eller häfte som behandlar det område där man har problem eller behöver vägledning, och följa de åtgärder och instruktioner som beskrivs.

Frivilligpastorsprogrammet är någonting man GÖR, inte bara något man tror på. Metoderna i Scientologi-handboken ger resultat då de tillämpas. En Frivilligpastor utbildar sig i dessa metoder och skaffar sig unika förmågor att effektivt hjälpa sina medmänniskor. Utbildningen tillhandahålls vid alla Scientologi-kyrkor över hela världen, i Sverige finns vi i Göteborg, Stockholm och Malmö.

För mer information, böcker, hur du utbildar dig till frivilligpastor, etc, kontakta oss.

Behovet av hjälp i världen är stort och det behövs alltid folk som hjälper till.

Upplev glädjen i att hjälpa andra genom att gå med i vår grupp!


Läs mer här: