Häften från Scientologi-handboken

"Intelligens är förmågan att uppfatta, ställa och lösa problem." - L. Ron Hubbard

Läs artiklar av L. Ron Hubbard

De praktiska metoder och effektiva åtgärder som beskrivs i Scientologi-handboken används ständigt av ett växande antal frivilligpastorer över hela världen.

För att underlätta användning och spridning har varje kapitel i handboken publicerats i separata häften, vilka samtliga kan användas för att snabbt utbilda någon i ett speciellt ämne. Häftena innehåller praktiska övningar, tidigare resultat och förslag till fortsatta studier, och kan beställas från oss:

Studieteknologin

Livet ger lärdom. Detta häfte innehåller omvälvande idéer som för första gången besvarar frågan: Hur studerar man något så att man verkligen förstår det och kan tillämpa kunskapen?

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Äktenskap

Fundamentala principer som du behöver känna till för att skapa ett lyckligt äktenskap och få det att bestå, eller bygga upp ett som rasat.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Barn

En mängd fungerande metoder för att skydda vår framtida generation och hjälpa våra barn att växa upp till begåvade, bidragande och lyckliga individer.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Assister för sjukdomar och skador

Här finner man metoder, enkla och lätta att använda, för att lindra smärta och obehag. Beskriver de mest använda Scientologi-assisterna, vilka åstadkommit många mirakler.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Kommunikation

Innehåller grundläggande fakta om en persons viktigaste förmåga: förmågan att kommunicera - och enkla övningar för att förbättra den.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Den emotionella tonskalan

Tar upp de livsviktiga verktyg som finns för att förstå människor. Lär dig hur man korrekt kan förutsäga människors beteende.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Beståndsdelarna i förståelse

Presenterar de tre grundläggande beståndsdelarna i varje mänsklig relation och visar hur man kan använda denna kunskap på livets alla områden.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Tillvarons dynamiker

Den synbara förvirringen i livet visar sig mindre komplicerad då den grundläggande överlevnadsdriften delas upp i åtta lättförstådda delar.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Svar på drogproblemet

En grundlig beskrivning av missbruket och världens mest effektiva drogrehabiliteringsprogram.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Etik och tillstånden

Ger formler som härletts från grundläggande, universella lagar och vilka, när de används, gör det möjligt för dig att förbättra vilket som helst tillstånd inom livets alla områden.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Integritet och ärlighet

Enkla tillvägagångssätt som alla kan använda för att återfå sin känsla för personlig integritet och aptit på livet. Denna teknologi vänder den moraliska nedgången i vår moderna värld.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Lösningar för en farlig omgivning

Exakta tillvägagångssätt för att uppnå ett lugnande inflytande på vår turbulenta miljö och hjälpa människor att leva lyckligare liv.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Hur man löser konflikter

Alla konflikter och deras fullständiga lösning, från meningsskiljaktigheter vänner emellan till fullskaliga krig, förklaras med en enda grundläggande naturlag som beskrivs i detta häfte.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Orsaken till undertryckande

Förklarar undertryckande och redogör för de metoder man använder för att hantera människor, vilkas liv är en emotionell berg- och dalbana – upp en dag och ner nästa.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Verktyg för arbetslivet

Praktiska åtgärder som gör ditt arbete mycket mer effektivt och givande.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Organiseringens grunder

Grunderna för hur man organiserar vilken som helst verksamhet, och får den att fungera smidigt, produktivt och på ett tillfredsställande sätt.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Targets och mål

En exakt teknologi som är enkel att använda och som gör det möjligt för dig att uppnå de mål du sätter upp inom olika områden av ditt liv.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Grunderna i PR (Public Relations)

Här får du de grundläggande metoderna för hur du kommunicerar dina idéer och planer för att kunna uppnå dina mål i din omgivning eller i samhället, men även personliga mål och mål som gäller din karriär.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!

Undersökningar

Ett helt nytt sätt att tänka som öppnar dörrarna till framgång inom alla områden av livet, genom att lära ut hur man isolerar de verkliga skälen till varför saker fungerar eller inte fungerar.

Pris 98:- inkl frakt
Köp detta häfte!


Läs mer här: