De praktiska metoder och effektiva åtgärder som beskrivs i Scientologi-handboken används ständigt av ett växande antal frivilligpastorer över hela världen.

För att underlätta användning och spridning har varje kapitel i handboken publicerats i separata häften, vilka samtliga kan användas för att snabbt utbilda någon i ett speciellt ämne. Häftena innehåller praktiska övningar, tidigare resultat och förslag till fortsatta studier, och kan beställas från oss:

Undersökningar

Ett helt nytt sätt att tänka som öppnar dörrarna till framgång inom alla områden av livet, genom att lära ut hur man isolerar de verkliga skälen till varför saker fungerar eller inte fungerar.

Pris 98:- inkl frakt

Köp detta häfte!


Läs mer här: