De praktiska metoder och effektiva åtgärder som beskrivs i Scientologi-handboken används ständigt av ett växande antal frivilligpastorer över hela världen.

För att underlätta användning och spridning har varje kapitel i handboken publicerats i separata häften, vilka samtliga kan användas för att snabbt utbilda någon i ett speciellt ämne. Häftena innehåller praktiska övningar, tidigare resultat och förslag till fortsatta studier, och kan beställas från oss:

Targets och mål

En exakt teknologi som är enkel att använda och som gör det möjligt för dig att uppnå de mål du sätter upp inom olika områden av ditt liv.

Pris 98:- inkl frakt

Köp detta häfte!


Läs mer här: