De praktiska metoder och effektiva åtgärder som beskrivs i Scientologi-handboken används ständigt av ett växande antal frivilligpastorer över hela världen.

För att underlätta användning och spridning har varje kapitel i handboken publicerats i separata häften, vilka samtliga kan användas för att snabbt utbilda någon i ett speciellt ämne. Häftena innehåller praktiska övningar, tidigare resultat och förslag till fortsatta studier, och kan beställas från oss:

Kommunikation

Innehåller grundläggande fakta om en persons viktigaste förmåga: förmågan att kommunicera - och enkla övningar för att förbättra den.

Pris 98:- inkl frakt

Köp detta häfte!


Läs mer här: