De praktiska metoder och effektiva åtgärder som beskrivs i Scientologi-handboken används ständigt av ett växande antal frivilligpastorer över hela världen.

För att underlätta användning och spridning har varje kapitel i handboken publicerats i separata häften, vilka samtliga kan användas för att snabbt utbilda någon i ett speciellt ämne. Häftena innehåller praktiska övningar, tidigare resultat och förslag till fortsatta studier, och kan beställas från oss:

Etik och tillstånden

Ger formler som härletts från grundläggande, universella lagar och vilka, när de används, gör det möjligt för dig att förbättra vilket som helst tillstånd inom livets alla områden.

Pris 98:- inkl frakt

Köp detta häfte!


Läs mer här: