Frågor och svar

"En människa är lika död som hon inte kan kommunicera. Hon är lika levande som hon kan kommunicera." - L. Ron Hubbard

Läs artiklar av L. Ron Hubbard

Scientologi Frivilligpastorsprogrammet är en världsomspännande rörelse öppen för alla som håller med om att samhället behöver förändras till det bättre, och som personligen vill bidra till detta.

Vad är en Scientologi Frivilligpastor?

En Scientologi Frivilligpastor är en person som på frivillig basis hjälper sina medmänniskor, genom att erbjuda enkel, grundläggande rådgivning till vem som helst som behöver hjälp att lösa svårigheter eller problem i livet.

En frivilligpastor förstår att något behöver göras för att förbättra förhållandena i samhället och i människors liv, och vill göra vad han kan för att hjälpa andra.

Hur startade Scientologi Frivilligpastorer?

1973 reste Scientologins grundare, L. Ron Hubbard, till New York för att genomföra en sociologisk studie.
Han fann en stad och ett samhälle som drastiskt skiljde sig från det han kom ihåg från många år tidigare – ett samhälle som det drastiskt gått utför med.

Han insåg redan då exakt vart vårt materialistiskt orienterade samhälle var på väg: en snabbt sjunkande moralisk standard, ett grövre och alltmer utbrett våld, och i slutändan politisk terrorism. Men han gjorde mer än att bara förutspå en mörk framtid – han utvecklade lösningen för att vända detta förfall ned i teknologiskt barbari: SCIENTOLOGI FRIVILLIGPASTORSPROGRAMMET.

Nästan tre decennier senare, står vi idag inför just det hot han förutsåg. Ett teknologiskt och materiellt avancerat, men andligen utarmat, samhälle.

Lösningar på människors problem och lidanden i livet existerar emellertid, och fungerande verktyg och metoder kan relativt enkelt sättas i deras händer, så att de på ett effektivt och framgångsrikt sätt kan bygga upp sina liv och sin framtid så som de verkligen önskar. Detta löfte återfinns i L. Ron Hubbards artikel Religiöst inflytande i samhället.

Mer information om L. Ron Hubbard.

Vilka människor blir Frivilligpastorer?

Alla som vill hjälpa andra människor kan bli Frivilligpastorer. Varje människa som inte blundar för lidandet, smärtan och orättvisorna i tillvaron, och som inser att samhället behöver hjälp, är den typ av person som blir Frivilligpastor.

Hur blir man en Frivilligpastor?

Grunden för Scientologi Frivilligpastorsprogrammet är de metoder och teknologier som återfinns i Scientologi-handboken. Boken består av 19 olika kapitel som behandlar olika områden i livet – alltifrån familje- eller arbetsrelaterade problem till relationer mellan människor, studie- och drogproblem. Varje kapitel finns också utgivet som ett eget fristående häfte, för att göra materialet snabbt och lätt tillgängligt.

Man läser helt enkelt det material man behöver för att hantera ett specifikt problem eller oönskat tillstånd i livet, och tillämpar metoden enligt bokens instruktioner för att lösa och förbättra det.

Varje teknologi som presenteras åstadkommer alltid, då den tillämpas korrekt och exakt, en förbättring av det tillstånd eller problem man önskar åtgärda.

För att utbilda sig som Scientologi Frivilligpastor, läser man helt enkelt boken, börjar med det kapitel som omedelbart berör den situation du vill hjälpa en människa med, och sätter sedan igång och hjälper.

Vilken utbildning behöver en Frivilligpastor?

Scientologi Frivilligpastorsprogrammet är någonting man GÖR, inte bara något man tror på. De verktyg som beskrivs i Scientologi-handboken är den primära utbildning man behöver.

Man skaffar helt enkelt boken, läser den och kan även göra ett enkelt prov vid någon Scientologi-kyrka eller Scientologi-mission för att få ett certifikat.

Frivilligpastorskursen som levereras vid Scientologi-organisationer över hela världen tar en person igenom Scientologi-handboken och ger utbildning i alla metoder som beskrivs i den. Kursen tar ca 1 vecka att fullborda. Kortare kurser finns också för vart och ett av de 19 kapitlen i boken, vilka utbildar personen på det specifika innehållet i boken och varje sådan kurs kan fullbordas på några timmar.

Detta är hela den utbildning som behövs.

Hur utbrett är Frivilligpastorsprogrammet?

Under mer än 25 år, i mer än 150 länder och på frivillig basis har Frivilligpastorer erbjudit effektiva lösningar på människors problem, stora som små.

Frivilligpastorer har tillhandahållit hjälp i flyktingläger i Kosovo, åt jordbävningsoffer i Japan och överlevande efter bombattentatet i Oklahoma City. De har utbildat Röda Kors-personal i metoder att effektivisera hjälparbetet i västra Kina, att hjälpa hemlösa efter jordbävningen på Sachalin i Ryssland och de som drabbades av orkanen Andrew då den ödelade delar av Florida. Bara sedan 1995 har Frivilligpastorer hjälpt drabbade återhämta sig efter verkningarna av 28 olika katastrofer och olyckor över hela världen.

Den största insatsen hittills gjordes vid räddnings- och uppröjningsarbetet efter terrorattacken mot World Trade Center i New York, där mer än 800 Frivilligpastorer understödde räddningsstyrkorna under flera veckor.

Är Frivilligpastorer endast engagerade i katastrofhjälp?

Inte alls. Faktum är: otaliga mänskliga tragedier och olyckor av alla de slag inträffar varje dag runt om på vår jord – och dess samlade effekt på samhället är många gånger större än t.o.m. den värsta terrorattack.

Ett misslyckat utbildningssystem leder till allt fler socialt utslagna ungdomar. Drogmissbruk är en helt förhärskande orsak till ett allt grövre våld och kriminalitet.

Våld inom familjen och barn som far illa blir ett allt större problem, då moraliska normer och värden alltmer urartar.

Politiska stridigheter och konflikter håller stora delar av vår planet i uppror och människors lidande når nivåer som i sanning är fruktansvärda att skåda.

Frivilligpastorer ser detta, och använder den kunskap de har för att göra något åt det. De är framgångsrika i det de gör, därför att de har en effektiv teknologi och lösningar som fungerar. Deras ansträngningar resulterar i verklig förändring. Förhållanden som tidigare verkat hopplösa, vänds helt och hållet till det bättre.

Och detta är precis vad vårt samhälle och världen idag behöver. Frivilligpastorer kan göra och gör någonting för att rädda vårt samhälle från en ondskefull, nedåtgående spiral – men miljoner människor behövs för att rädda flera miljarder. Det börjar genom att man som Frvilligpastor hjälper en människa åt gången.

Vilket är sambandet mellan Frivilligpastorsprogrammet och Scientologi?

Scientologi är en 2000-talets religion, en religion som verkligen behövs i detta nya årtusende. Den består av en stor mängd kunskap utgående från vissa grundläggande sanningar och den främsta av dessa sanningar är: Människan är en andlig varelse med förmågor långt utöver vad hon normalt föreställer sig.

Hon kan inte bara lösa sina egna problem, uppnå sina mål och varaktig lycka, utan kan också nå nya medvetandetillstånd.

I en eller annan form har alla stora religioner hyst ett hopp om andlig frihet – ett tillstånd fritt från materiella begränsningar och misär. Den ständiga frågan har emellertid varit: Hur når man ett sådant tillstånd – i synnerhet som man fortfarande lever mitt i ett hektiskt och ofta överväldigande samhälle?

Även om vårt moderna liv kan tyckas bestå av en oerhört komplicerad härva av problem, visar Scientologin att lösningarna på dessa problem i grunden är enkla och finns inom räckhåll för varje människa. Svårigheter med kommunikation och mänskliga relationer, malande oro, sviktande självförtroende och ren desperation – varje människa äger en inneboende förmåga att frigöra sig från dessa oönskade tillstånd och många andra oförmågor och bekymmer.

Scientologi erbjuder en väg till större frihet.

Den är all-konfessionell, dvs. öppen för medlemmar av alla religioner. Den är heller ingen sluten religion. Det är en praktiskt fungerande kyrka som erbjuder hjälp åt alla som önskar och vill ta emot den.

Scientologi Frivilligpastorsprogrammet använder Scientologin och tillhandahåller dess effektiva och väl fungerande teknologi åt alla som önskar en bättre värld.

Mer information om Scientologi hittar du här: Vad är Scientologi?

Samarbetar Frivilligpastorer med pastorer från andra trosrörelser?

Ja, absolut. Tack vare de insatser Scientologi Frivilligpastorer gör i samhället, kommer de ofta i kontakt med andra som arbetar för liknande syften, inklusive företrädare och medlemmar från andra kyrkor och religioner. De samarbetar med medlemmar av alla trossamfund, för att främja idéer som förstärker andligt liv och andliga aktiviteter i samhället:

A. Att religion är oumbärlig del av samhällslivet.

B. Att Frivilligpastorer stödjer alla kyrkor och religioner i samhället.

C. Att människor bör uppmuntras att "komma till kyrkan", alla kyrkor.

Dessa principer är i sig själva en hjälp för varje människa du delger dem åt, eftersom andliga värden leder till större lycka och en bättre överlevnads-nivå. Undersökningar bland allmänheten visar t.o.m. att de som har en stark tro är lyckligare än andra.

Scientologi Frivilligpastorer erbjuder sig att som gästpastorer ge föreläsningar eller presentationer hos andra religiösa samfund.

Vilka är Scientologi Frivilligpastorsprogrammets mål?

Programmets mål är att återställa andliga värden i samhället och skapa en värld baserad på förtroende mellan människor – uppriktigt, ärligt agerande och vänliga, hjälpsamma avsikter och handlingar.

De krafter som hotar att riva sönder själva civilisationens struktur, kan övervinnas, inte genom att möta hot med hot eller våld med våld, utan genom godhjärtad tillämpning av de exakta Scientologi-teknologier som beskrivs i Scientologi-handboken för att hjälpa varje enskild man eller kvinna lösa de problem hon möter i livet. Där denna teknologi tillämpas väl, resulterar den alltid i positiva förändringar. Med samma förutsägbarhet som "ett fallande äpple alltid träffar marken", leder de verktyg som används av Frivilligpastorer alltid till en bestämd och varaktig förbättring.

Man behöver inte tro på Scientologi Frivilligpastorsprogrammet. Man behöver inte förändra någonting av sin tro. Man behöver bara tillämpa teknologin och observera att den fungerar.

En speciell kunskap om hur man hanterar livet är vad Frivilligpastorsprogrammet erbjuder, och vem som helst kan använda det. Med denna kunskap kan vi i sanning starta ett "korståg" för att bygga en bättre värld.

Ditt eget liv och din motivation i livet kan förbättras. Din familj och dina närmaste kan bli lyckligare. De grupper du arbetar i kan bli mer produktiva och framgångsrika. Det samhälle du lever i kan göras till en bättre plats för människor att leva på.

Frivilligpastorer som arbetar för detta i sin omgivning kan ge oss ett bättre, mänskligare och vänligare land att leva i. Och Frivilligpastorer som arbetar i andra länder, kan en dag ge oss en hel värld i harmoni. Det är då vi kommer att få se ett slut på alla konflikter på jorden och en blomstrande civilisation utan krig, kriminalitet och vansinne, där människor är fria att skapa sina liv och sin framtid.

Detta är ett korståg värt att ansluta sig till. Du kan vara med oavsett var du bor, genom att arbeta deltid på frivillig basis. Vad du behöver kunna är lätt att lära sig och enkelt att tillämpa. Du kan sannerligen inte förlora någonting genom att bli Frivilligpastor. Du bidrar i en gräsrotsrörelse där i slutändan alla vinner. Och du kommer att ha hjälpt till att skapa en mycket, mycket bättre värld.


Läs mer här: