Dianetik

"Utan ordning kan ingenting växa eller expandera." - L. Ron Hubbard

Läs artiklar av L. Ron Hubbard

Hur fungerar människans sinne?

Hur fungerar egentligen det mänskliga sinnet? Finns det ett "undermedvetet"? Varför drabbas vi av plötsliga misemotioner, sviktande självförtroende? Detta är några av de centrala frågorna som behandlas i ämnet Dianetik.    Läs mer »


Hur lagras våra minnen?

Förmågan att kunna återkalla händelser i livet är en del av livet självt. Ditt minne är vitalt för din framgång och lycka. Men ändå är den verkliga sanningen om ämnet inhöljd i förvirring och mysterium. Lagras minnen i hjärnan? Varför är vissa minnen dolda för dig?   Läs mer »Själsgåvan hos den som är Clear

Artikel av L. Ron Hubbard: "Dianetik-auditering har direkt att göra med att öka individens förmåga att överleva, genom att öka hans förnuft eller förmåga att dra slutsatser, hans fysiska kraft och livsglädje i stort, skriver L. Ron Hubbard i denna klassiska artikel om målet för Dianetik.   Läs mer »Läs mer här: