Bli medlem

"En bra, stabil förälder, som kan ge kärlek och hysa tolerans, är nog den bästa terapi man kan ge ett barn." - L. Ron Hubbard

Läs artiklar av L. Ron Hubbard

Vi behöver vara fler medlemmar och aktiva i föreningen.
Ju fler vi är desto starkare blir vår förening och vi har möjlighet att göra mer.
Hjälp oss att hjälpa andra genom att bli aktiv, medlem eller sponsor!

Kontakta oss här

Avgifter:
    Medlem 150:-
    Familjemedlemskap 400:-
    Sponsor 1000:- - vi skickar faktura.
Betala in ditt bidrag till oss idag på postgiro: 40 15 81-4


Läs mer här: