Bli medlem

"En människa är lika död som hon inte kan kommunicera. Hon är lika levande som hon kan kommunicera." - L. Ron Hubbard

Läs artiklar av L. Ron Hubbard

Vi behöver vara fler medlemmar och aktiva i föreningen.
Ju fler vi är desto starkare blir vår förening och vi har möjlighet att göra mer.
Hjälp oss att hjälpa andra genom att bli aktiv, medlem eller sponsor!

Kontakta oss här

Avgifter:
    Medlem 150:-
    Familjemedlemskap 400:-
    Sponsor 1000:- - vi skickar faktura.
Betala in ditt bidrag till oss idag på postgiro: 40 15 81-4


Läs mer här: