Välkommen!

"En person som har en frimodig inställning till livet är inriktad på att skapa saker." - L. Ron Hubbard

Läs artiklar av L. Ron Hubbard

Välkommen till vår hemsida!

Vi hoppas att du skall hitta all information du söker här och få svar på dina frågor.
Det finns mycket spännande och intressant läsning här för dig, tycker vi!
Har du några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss!
Vad är Södra Sveriges frivilligpastorer?

Vi är en fristående ideell förening, vars syfte är att hjälpa våra medmänniskor med hjälp av kunskap och tekniker från L Ron Hubbard, Dianetik och Scientologi.

Södra Sveriges frivilligpastorer har varit verksamma de senaste åren främst med Gula Tältet på marknader och torg i södra Sverige. I det Gula Tältet har vi informerat, sålt böcker, gjort stresstester och hjälpt folk med rådgivning. Vi har även gjort speciella behandlingar för skador och sjukdomar. Dessa behandlingar kallas assister och är ett sätt att underlätta, påskynda läkningen och tillfrisknandet i kroppen.

Vi lär ut och utbildar folk i assister på plats direkt i tältet.

En del av vår förenings syfte är att bistå vid katastrofer. Som frivilligpastor känner man ett ansvar för sina medmänniskor, och vid större katastrofer mobiliseras frivilligpastorer från hela världen i ett ömsesidigt samarbete för att hjälpa den katastrofdrabbade befolkningen. En grupp från vår förening reste t. ex. till Thailand år 2005 och hjälpte till efter katastrofen där.

Läs mer här:
Vad gör vi i Gula Tältet?

Vi jobbar som Scientologi frivilligpastorer, vilket innebär att vi är redo att hjälpa människor med olika livsproblem som de kan ha. Scientologi är en tillämpad religiös filosofi, som innehåller användbara svar på de problem som människor möter i livet.

Människor idag kan ha en rad olika svårigheter: Kroppsliga besvär, studiesvårigheter, problem med droger eller alkohol, svårigheter i sitt äktenskap eller förhållande, problem med sina eller andras barn, ha det jobbigt med relationer till andra människor, konflikter eller problem på arbetet, svårigheter som chef eller företagsledare etc. I Scientologi finns verkliga lösningar på dessa och andra problem.

I Gula Tältet hjälper vi även människor, som har kroppsliga besvär, med speciella behandlingar kallade assister. Ordet assist kommer från engelska assist som betyder att hjälpa eller assistera. Denna behandling ökar personens kontakt och kommunikation med sin kropp och därmed lindras smärtan och läkningen påskyndas. Man gör en assist för att hjälpa en person att läka sig själv. Vem som helst kan snabbt lära sig att göra assister och vi utbildar även folk i tältet på att just kunna ge assister.

Vi arbetar också med Dianetik, som är en vetenskap om tanken och som beskriver hur det undermedvetna påverkar kroppen. Många sjukdomar är psykosomatiska (har mentala orsaker) och därför säljer vi även litteratur i tältet som handlar om hur tanken påverkar kroppen - hur kropp och själ hör ihop.

Läs mer här:
Hjälp vid katastrofer

En del av vår förenings syfte är att bistå vid katastrofer. Som frivilligpastor känner man ett ansvar för sina medmänniskor, och vid större katastrofer mobiliseras frivilligpastorer från hela världen i ett ömsesidigt samarbete för att hjälpa den katastrofdrabbade befolkningen. En grupp från vår förening reste t. ex. till Thailand och hjälpte till efter katastrofen där.

Läs mer här:


Frivilligpastorer internationellt

Runt om i hela världen finns många fler frivilligpastorsföreningar, som har gjort och gör betydande insatser i olika katastrofområden (New York 11 sept, Thailand, Indonesien, Indien, London m.fl.). Dessa grupper är även verksamma med att hjälpa människor inom andra områden av livet där de kan ha problem.

Läs mer här:

 Vad är Scientologi?

"En civilisation utan vansinne, utan brottslighet och utan krig, där dugliga människor kan ha framgång, och ärliga människor kan ha rättigheter, och där människan är fri att stiga till högre höjder ...
dessa är Scientologins mål." - L. Ron Hubbard

Scientologin, utvecklad av L. Ron Hubbard, är en religion som innehåller en exakt väg som leder till en fullständig och säker förståelse av ens verkliga andliga natur och förhållandet till en själv, ens familj, grupper, mänskligheten, alla livsformer, det materiella universum, det andliga universum och det Högsta väsendet, eller oändligheten.

Scientologin riktar sig till anden – inte bara till kroppen eller sinnet – och dess tro är att människan är mycket mer än bara en produkt av sin miljö eller sina gener.

Scientologi omfattar en samling kunskap som utgår från vissa fundamentala sanningar. De huvudsakliga av dessa är:

  • Människan är en odödlig andlig varelse.
  • Hennes erfarenheter sträcker sig långt utöver en enda livstid.
  • Hennes förmågor är obegränsade, om än inte förverkligade i nuet.

Vidare anser Scientologin att människan i grunden är god och att hennes andliga befrielse beror på henne själv, hennes medmänniskor och hennes förmåga att uppnå broderskap med universum.

Scientologi är inte en dogmatisk religion där man förväntas bekänna sig till något baserat på enbart tro. En individ upptäcker på egen hand att Scientologin fungerar, genom att tillämpa dess principer och observera eller uppleva resultaten.

Scientologins slutmål är sann andlig upplysning och frihet för individen.

Läs mer här:
Vad är en frivilligpastor?

"En frivilligpastor är således en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv." - L. Ron Hubbard
Från: Religionens inflytande i samhället

Det finns många tusen frivilliga pastorer över hela världen, som hjälper sina medmänniskor antingen med problem i vardagen eller bistår dem vid katastrofsituationer. Scientologi frivillig pastorer har varit aktiva och hjälp till vid över 70st katastrofer över hela världen. Känner du att du vill hjälpa dina medmänniskor? Det kan vara i större eller mindre grad. Välkommen att anmäla dig för att hjälpa till!

Läs mer här:

 Vem är L. Ron Hubbard?

L. Ron Hubbard var en amerikansk författare och filosof, grundare av Scientologi och Dianetik.

"Jag tycker om att hjälpa andra, och räknar det som min största glädje i livet att se en människa frigöra sig från de skuggor som förmörkat hennes dagar.

Dessa skuggor tycks henne så ogenomträngliga och tynger henne så mycket, att när hon kommer underfund med att de faktiskt ÄR skuggor och att hon kan se igenom dem, gå igenom dem, och åter vandra i solen, blir hon enormt glad.

Och jag vågar påstå att jag blir precis lika glad som hon."
- L. Ron Hubbard
Från: Religionens inflytande i samhället
Mer information om honom hittar du här:


Läs mer här: